Jednokratna Pomoć Umirovljenicima 2023

Jednokratna Pomoć Umirovljenicima 2023

Umirovljenici su jedna od najosjetljivijih skupina u društvu. Kako bi im se pružila dodatna podrška i unaprijedila njihova kvaliteta života, Vlada je donijela odluku o jednokratnoj pomoći umirovljenicima u 2023. godini. Ova pomoć ima za cilj ublažiti financijske poteškoće s kojima se umirovljenici suočavaju, posebno u uvjetima gospodarske krize i povećanja troškova života.

Jednokratna pomoć namijenjena je svim umirovljenicima koji ispunjavaju određene kriterije. Prvenstveno, umirovljenici moraju biti stariji od 65 godina i imati prebivalište u Republici Hrvatskoj. Također, potrebno je da umirovljenik ima mirovinu nižu od prosječne mirovine u Republici Hrvatskoj. Ovaj kriterij osigurava da oni umirovljenici koji su najranjiviji i najpotrebniji pomoći dobiju financijsku podršku.

Uz ispunjavanje osnovnih kriterija, jednokratna pomoć će biti dodijeljena umirovljenicima koji su se cijeli životno doba bavili teškim i zahtjevnim radom, te onima koji žive sami ili su socijalno ugroženi. Također, prednost će biti dana umirovljenicima s nižim primanjima, koji suviše često moraju birati između kupnje lijekova i osnovnih životnih potrepština.

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike bit će zaduženo za provedbu programa jednokratne pomoći umirovljenicima. Detaljnije informacije o prijavama, dokumentaciji potrebnoj za prijavu, kao i rokovima, bit će objavljeni na mrežnoj stranici Ministarstva. Ova pomoć donosi nadu umirovljenicima u bolju budućnost i dokazuje brigu države o najugroženijim skupinama našeg društva.

Jednokratna Pomoć Umirovljenicima 2023

Jednokratna Pomoć Umirovljenicima 2023

Detalji o Jednokratnoj Pomoći Umirovljenicima

Jednokratna pomoć umirovljenicima je program koji ima za cilj pružiti financijsku podršku umirovljenicima u Hrvatskoj. Program je pokrenut u 2023. godini kako bi se pomoglo umirovljenicima s nižim primanjima ili koji se nalaze u teškoj financijskoj situaciji.

Kriteriji za Jednokratnu Pomoć Umirovljenicima

Da bi se kvalificirali za jednokratnu pomoć umirovljenicima, osobe moraju ispunjavati određene kriterije. Evo nekoliko ključnih kriterija:

 • Biti umirovljenik u Hrvatskoj
 • Imati niska primanja ili se nalaziti u teškoj financijskoj situaciji
 • Prijaviti se za program i podnijeti potrebnu dokumentaciju

Kako se prijaviti za Jednokratnu Pomoć Umirovljenicima

Prijavljivanje za jednokratnu pomoć umirovljenicima obično uključuje sljedeće korake:

 1. Prikupite potrebnu dokumentaciju kao dokaz o svojem statusu umirovljenika
 2. Posjetite ured za socijalnu skrb ili srodnu instituciju koja upravlja programom
 3. Ispunite prijavni obrazac i predate ga s prikladnom dokumentacijom
 4. Pričekajte na obavijest o odobrenju ili odbijanju vaše prijave

Iznos i Dodjela Jednokratne Pomoći Umirovljenicima

Iznos jednokratne pomoći za umirovljenike može se razlikovati ovisno o financijskim uvjetima i proračunu programa u određenoj godini. Nakon što je prijava odobrena, pomoć se obično dodjeljuje na jednokratnoj osnovi i prenosi na bankovni račun umirovljenika.

Zaključak

Jednokratna pomoć umirovljenicima 2023. godine predstavlja financijsku podršku koja je namijenjena umirovljenicima u Hrvatskoj s nižim primanjima ili koji se nalaze u teškoj financijskoj situaciji. Osobe koje ispunjavaju određene kriterije mogu se prijaviti za program i, ako je odobrena, dobiti jednokratnu pomoć koja će biti prenesena na njihov bankovni račun. Ovaj program pruža važnu podršku umirovljenicima i pomaže im u rješavanju njihovih financijskih potreba.

You might be interested:  Isplata Dodatka Umirovljenicima 2023

Detaljne Informacije i Kriteriji

Detaljne informacije i kriteriji za dobivanje jednokratne pomoći umirovljenicima u 2023. godini su sljedeći:

Kriteriji za dobivanje pomoći:

 • Osoba mora biti umirovljenik
 • Umirovljenik mora imati prebivalište u Hrvatskoj
 • Umirovljenik mora biti državljanin Hrvatske
 • Umirovljenik mora zadovoljavati određeni dohodovni prag

Detaljni kriteriji za dohodovni prag:

Kategorija Mjesečni dohodak*
Samac do 3.000 kuna
Supružnici do 4.500 kuna ukupno
Supružnici te ostali članovi kućanstva do 6.000 kuna ukupno
Supružnici, djeca i unuci, ili druga kombinacija članova kućanstva do 7.500 kuna ukupno

*Mjesečni dohodak se odnosi na sve prihode umirovljenika i članova njegovog kućanstva

Način prijave i isplate:

Prijave za jednokratnu pomoć umirovljenicima u 2023. godini provode se putem online obrasca na službenoj web stranici Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Nakon provjere podataka i ispunjavanja kriterija, pomoć će biti isplaćena putem bankovnog računa umirovljenika.

Koje su prednosti jednokratne pomoći?

Jednokratna pomoć za umirovljenike ima nekoliko prednosti. Evo nekoliko ključnih prednosti:

 • Finansijska pomoć: Jednokratna pomoć pruža finansijsku podršku umirovljenicima koji se suočavaju sa ekonomskim teškoćama. Ova pomoć može biti od velike pomoći u pokrivanju troškova života, plaćanju računa ili nabavci neophodnih stvari.
 • Povećanje socijalne sigurnosti: Jednokratna pomoć doprinosi povećanju socijalne sigurnosti umirovljenika. Ova pomoć im omogućava da se osećaju podržano i da imaju veću sigurnost u vezi sa svojom finansijskom situacijom.
 • Pokrivanje hitnih troškova: Umirovljenici često se suočavaju sa neočekivanim hitnim troškovima, kao što su medicinski tretmani ili popravke u domu. Jednokratna pomoć im može pomoći da pokriju ove troškove i da izbegnu dodatne finansijske poteškoće.
 • Podrška za osnovne potrebe: Jednokratna pomoć može biti od velike koristi u osiguranju osnovnih potreba umirovljenika, kao što su hrana, odeća ili lekovi. Ova podrška im omogućava da održavaju svoj osnovni nivo života i da imaju dovoljno resursa za zadovoljenje svojih osnovnih potreba.

Koji su kriteriji za dobivanje jednokratne pomoći?

Kako bi se kvalificirali za dobivanje jednokratne pomoći za umirovljenike u 2023, morate ispunjavati određene kriterije. Evo nekih od tih kriterija:

 • Morate biti umirovljenik
 • Morate biti državljanin Republike Hrvatske
 • Morate biti stariji od određene dobne granice koju propisuje program (npr. 65 godina i stariji)

Dodatno, morate ispunjavati i sljedeće financijske kriterije:

 • Vaš mjesečni prihod mora biti ispod određene granice koju propisuje program (npr. 3.000 kuna)
 • Vaš ukupni imovinski status mora biti ispod određene granice koju propisuje program (npr. 100.000 kuna)

Morate imati na umu da su ovo opći uvjeti, a svaki program i godina mogu imati svoje specifične kriterije. Važno je pravovremeno informirati se o programu koji je trenutno aktivan i koji se odnosi na jednokratnu pomoć umirovljenicima u 2023. godini. Obratite se lokalnim vlastima ili službenim tijelima kako biste dobili najnovije informacije o kriterijima za dobivanje pomoći.

Koliko iznosi jednokratna pomoć?

Visina jednokratne pomoći za umirovljenike u 2023. godini ovisi o nekoliko faktora:

 • Visini mirovine
 • Broju osiguranika u obitelji
 • Postojanju drugih prihoda

Prema odluci Vlade Republike Hrvatske, iznos jednokratne pomoći bit će određen na sljedeći način:

Visina mirovine (kn) Iznos jednokratne pomoći (kn)
Do 2.000 500
Od 2.000 do 3.000 400
Od 3.000 do 4.000 300
Od 4.000 do 5.000 200
Preko 5.000 100
You might be interested:  Hzz Isplata Naknada Za Nezaposlene 2023

Osim visine mirovine, iznos jednokratne pomoći može se povećati ukoliko umirovljenici imaju više osiguranika u obitelji ili nemaju drugih prihoda. Ukoliko umirovljenik prima invalidsku mirovinu, iznos jednokratne pomoći bit će udvostručen.

Kako se prijaviti za jednokratnu pomoć?

Da biste se prijavili za jednokratnu pomoć umirovljenicima, slijedite korake opisane u nastavku:

 1. Provjerite svoju ispunjivost kriterija za dobivanje jednokratne pomoći. To uključuje dobnu granicu i financijske uvjete koje trebate ispunjavati.
 2. Sakupite potrebnu dokumentaciju koja će potvrditi vašu nesposobnost za samoostvarivanje, kao što su izvodi iz matične knjige rođenih, potvrde o umirovljenju, izvodi iz banke, porezne prijave itd.
 3. Prijavite se putem online obrasca koji će biti dostupan na službenim stranicama Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
 4. Unesite sve potrebne podatke u prijavni obrazac, uključujući svoje osobne podatke, podatke o prihodima i imovini, te podatke o svojoj bankovnoj ili žiro računu za primanje jednokratne pomoći.
 5. Pridružite sve potrebne dokumente uz prijavu. To može uključivati ​​skenirane kopije dokumenata ili njihove fotografije.
 6. Provjerite ispravnost unesenih podataka i priložene dokumentacije te pošaljite prijavu.
 7. Sve daljnje informacije o procesu obrade prijave bit će vam dostavljene putem e-pošte, telefonom ili poštom.

Ukoliko vaša prijava bude odobrena, jednokratna pomoć će biti uplaćena na vaš bankovni ili žiro račun prema detaljima koje ste naveli u prijavi. Ako vaša prijava bude odbijena, primit ćete obavijest o tome.

Važno je napomenuti da je rok za prijavu za jednokratnu pomoć određenim zakonom, stoga je bitno pratiti objavu i promjenjive rokove prijava na službenim stranicama.

Koliko dugo traje postupak obrade zahtjeva?

Postupak obrade zahtjeva za jednokratnu pomoć umirovljenicima može trajati određeno vrijeme, ovisno o različitim čimbenicima. U nastavku su navedene opće smjernice o vremenskom trajanju postupka obrade:

 1. 1. Podnošenje zahtjeva: Prvi korak je podnošenje zahtjeva za jednokratnu pomoć umirovljenicima. Zahtjev se može podnijeti putem određenih kanala koje je odredilo nadležno tijelo. Obično je potrebno neko vrijeme kako bi se prikupila sva potrebna dokumentacija i informacije za podnošenje zahtjeva.
 2. 2. Pregled aplikacije: Nakon podnošenja zahtjeva, nadležno tijelo će provjeriti i provesti pregled aplikacije. Vrijeme potrebno za pregled aplikacije može se razlikovati ovisno o trenutnom broju pristiglih zahtjeva i kapacitetima nadležnog tijela.
 3. 3. Odlučivanje: Nakon pregleda aplikacije, nadležno tijelo će donijeti odluku o odobravanju ili odbijanju zahtjeva za jednokratnu pomoć umirovljenicima. Odlučivanje obično podrazumijeva procjenu ispunjavaju li podnositelj zahtjeva sve kriterije i uvjete za odobrenje pomoći.
 4. 4. Obavješćivanje podnositelja zahtjeva: Nakon donošenja odluke, podnositelj zahtjeva će biti obaviješten o rezultatu svog zahtjeva. Ovo obavješćivanje može trajati neko vrijeme, s obzirom na postupak slanja obavijesti i dostizanje podnositelja zahtjeva.

Vrijeme koje je potrebno za postupak obrade zahtjeva može biti različito za svakog podnositelja zahtjeva. Preporučuje se da podnositelji zahtjeva prate svoj zahtjev putem propisanih kanala komunikacije kako bi bili informirani o svim relevantnim ažuriranjima i vremenskim okvirima.

Postupak obrade Vrijeme
Podnošenje zahtjeva Ovisi o prikupljanju potrebne dokumentacije
Pregled aplikacije Ovisi o broju pristiglih zahtjeva
Odlučivanje Ovisi o procjeni ispunjavanja kriterija
Obavješćivanje podnositelja zahtjeva Ovisi o postupku slanja obavijesti

Koje dokumente su potrebne za prijavu?

Za prijavu za jednokratnu pomoć umirovljenicima u 2023. godini potrebno je dostaviti određene dokumente kako bi se proverila osnovanost zahteva. Evo popisa dokumenata koje je neophodno dostaviti:

 • Identifikacijski dokumenti: Potrebno je dostaviti kopiju važeće osobne iskaznice ili putovnice. Ovi dokumenti će proveriti vaš identitet i datume rođenja.

 • Dokumenti o mirovini: Potrebno je dostaviti kopiju rješenja o mirovini koje su izdali nadležni organi. Ovo će pomoći u dokazivanju da ste umirovljenik i da primati mirovinu.

 • Dokumentacija o prihodima: Potrebno je priložiti kopije dokumenata koji potvrđuju vaše prihode, kao što su porezne prijave ili izvodi iz banke. Ovi dokumenti će se koristiti za procjenu vaših prihoda i određivanje pravih iznosa pomoći.

 • Boravišna dozvola (za strane umirovljenike): Ako niste državljanin Hrvatske, morate dostaviti kopiju važeće boravišne dozvole. Ovaj dokument će se koristiti kako bi se proverilo da imate legalni status boravka u zemlji.

You might be interested:  Energetski Dodatak Za Umirovljenike 2023

Preporučljivo je imati kopije svih dokumenata kako biste bili spremni za prijavu. Također je važno da dokumenti budu jasni i čitljivi kako bi olakšali proces obrade vašeg zahteva.

Kako ćete primiti jednokratnu pomoć?

Da biste primili jednokratnu pomoć kao umirovljenik, trebate slijediti određene korake:

 1. Provjera uvjeta: Prvo, trebate provjeriti jeste li ispunili sve kriterije za dobivanje jednokratne pomoći. To uključuje provjeru starosne granice, prihoda i drugih uvjeta koji su uspostavljeni za ovu vrstu pomoći.
 2. Prijava: Nakon što ste provjerili svoj status i ispunili sve uvjete, trebate se prijaviti za jednokratnu pomoć. To možete učiniti putem online obrasca, telefonom ili osobnim posjetom lokalnom uredu za socijalnu skrb.
 3. Dokumentacija: Za prijavu će vam biti potrebna određena dokumentacija, kao što su dokumenti o državljanstvu, prihodima, umirovljenju i drugim relevantnim informacijama. Osigurajte se da imate sve potrebne dokumente pri ruci prije nego što se prijavite.
 4. Obrada prijave: Nakon što ste podnijeli prijavu, vaša prijava će biti obrađena. Ovo može potrajati određeno vrijeme, stoga budite strpljivi i pratite status svoje prijave putem odgovarajućeg kanala komunikacije koji vam je ponuđen.
 5. Isplata: Nakon što je vaša prijava odobrena, jednokratna pomoć će biti isplaćena na vaš bankovni račun ili na drugi dogovoren način. Obratite pažnju na upute koje dobijete o načinu isplate i očekivanom vremenskom razdoblju.

Važno je napomenuti da su ovi koraci općeniti i mogu se razlikovati ovisno o vašem mjestu prebivališta i instituciji koja pruža jednokratnu pomoć. Stoga je najbolje provjeriti lokalne smjernice i upute kako biste bili sigurni da slijedite točne korake za primanje jednokratne pomoći.

FAQ:

Koja je svrha jednokratne pomoći umirovljenicima?

Jednokratna pomoć umirovljenicima ima za cilj pružiti financijsku podršku umirovljenicima u Hrvatskoj koji se suočavaju s ekonomskim teškoćama.

Koje su informacije o jednokratnoj pomoći umirovljenicima za 2023. godinu?

Za 2023. godinu, jednokratna pomoć umirovljenicima će biti odobrena i isplaćena u iznosu od 1500 kuna.

Koje su prednosti jednokratne pomoći umirovljenicima?

Jednokratna pomoć umirovljenicima pruža dodatnu financijsku podršku umirovljenicima koji se bore s ekonomskim teškoćama, omogućavajući im lakši život.

Koje su kriterije potrebno ispuniti da bi se ostvarilo pravo na jednokratnu pomoć umirovljenicima?

Da bi se ostvarilo pravo na jednokratnu pomoć umirovljenicima, osoba mora biti umirovljenik s prebivalištem u Hrvatskoj, imati prijavljeno boravište i primati mirovinu nižu od određenog iznosa koji će biti utvrđen od strane nadležnih tijela.

Koje su informacije koje je potrebno pružiti prilikom prijave za jednokratnu pomoć umirovljenicima?

Prilikom prijave za jednokratnu pomoć umirovljenicima, potrebno je pružiti određene informacije kao što su osobni podaci umirovljenika, broj mirovine, podaci o prebivalištu i slično.

Koji je rok za prijavu za jednokratnu pomoć umirovljenicima?

Trenutno nema informacija o specifičnom roku za prijavu za jednokratnu pomoć umirovljenicima za 2023. godinu. Preporuča se pratiti službene objave kako bi se saznalo o bilo kakvim ograničenjima i rokovima.

Kako će se isplatiti jednokratna pomoć umirovljenicima?

Jednokratna pomoć umirovljenicima najčešće se isplaćuje putem bankovnog transfera na račun umirovljenika koji je naveden u njihovoj prijavi.

Categories: 2023hr