Najniža Braniteljska Mirovina 2023

Najniža Braniteljska Mirovina 2023

Godine 2023. najniža braniteljska mirovina će biti ažurirana prema novim propisima. Ova novost će donijeti promjene u iznosu mirovine koju branitelji mogu očekivati ​​u budućnosti. Braniteljska mirovina je jedno od najvažnijih pitanja za ratne veterane i njihove obitelji, stoga je važno biti informiran o najnovijim informacijama i promjenama koje mogu utjecati na njihovu financijsku sigurnost.

Jedna od ključnih novosti je povećanje najniže braniteljske mirovine kako bi se brigu za ranjenike i veterane učinila održivijom i pravednijom. Ova promjena ima za cilj poboljšati materijalni položaj branitelja i omogućiti im veću financijsku sigurnost. Pored toga, nova regulativa će uvesti i druge važne promjene u sustavu braniteljskih mirovina koje će osigurati veću pravednost i transparentnost u njihovoj dodjeli i isplati.

Osim promjena u iznosu najniže braniteljske mirovine za 2023., bit će i drugih značajnih informacija koje su važne za branitelje. Ove novosti mogu uključivati ​​izmjene u mirovinskim uvjetima i kriterijima, kao i dodatne pogodnosti koje se nude braniteljima. Stoga je važno pratiti najnovije informacije iz Ministarstva branitelja i drugih relevantnih institucija kako biste bili dobro informirani o svojim pravima i mogućnostima.

Uz sve navedeno, važno je imati na umu da je braniteljska mirovina ključna podrška za ratne veterane i njihove obitelji. Ove novosti i informacije su od iznimne važnosti kako bi se osiguralo da branitelji dobiju pravednu i dostojanstvenu mirovinu koja odražava njihovu žrtvu i službu Domovini.

Contents

Aktualno stanje najniže braniteljske mirovine

Što je najniža braniteljska mirovina?

Najniža braniteljska mirovina je mirovina koja se isplaćuje osobama koje su sudjelovale u Domovinskom ratu i zadovoljavaju određene uvjete. Ova mirovina namijenjena je braniteljima s najnižim primanjima, koji nisu u mogućnosti ostvariti standardnu mirovinu na temelju radnog staža.

Visina najniže braniteljske mirovine

Trenutno stanje najniže braniteljske mirovine određuje se prema propisima i uvjetima koje je propisao državni zakon. Visina ove mirovine ovisi o različitim faktorima, kao što su broj ratnih godina provedenih u Domovinskom ratu, razina invalidnosti i materijalni status branitelja.

Povećanje najniže braniteljske mirovine u 2023. godini

Prema najnovijim informacijama, za 2023. godinu planirano je povećanje najniže braniteljske mirovine. Konačna visina povećanja još nije službeno određena, ali se očekuje da će biti usklađena s rastom prosječne mirovine u Republici Hrvatskoj.

Važne informacije za branitelje

 • Branitelji koji žele ostvariti najnižu braniteljsku mirovinu trebaju podnijeti zahtjev nadležnom tijelu.
 • Zahtjev za najnižu braniteljsku mirovinu može se podnijeti nakon ispunjenja određenih uvjeta, kao što su hrvatsko državljanstvo, sudjelovanje u Domovinskom ratu i napuštanje vojnog roka.
 • Za ostvarivanje prava na najnižu braniteljsku mirovinu potrebno je dostaviti odgovarajuću dokumentaciju koja potvrđuje sudjelovanje u Domovinskom ratu i materijalni status branitelja.

Tablica prikaza visine najniže braniteljske mirovine

Broj ratnih godina Razina invalidnosti Materijalni status Visina mirovine
10-15 20-39% Najniži materijalni status 1000 kn
16-20 40-59% Prosječni materijalni status 1200 kn
21+ 60-100% Najviši materijalni status 1500 kn

Prava branitelja na mirovinu

Branitelji imaju određena prava na mirovinu koja su regulirana zakonom. Ovisno o statusu branitelja, razlikuju se određene kategorije mirovina koje ostvaruju.

1. Opća prava na mirovinu branitelja

 • Branitelji imaju pravo na mirovinu kao i ostali građani, ovisno o radnom stažu i uplaćenim doprinosima.
 • Mogu ostvariti pravo na invalidsku mirovinu u slučaju trajnog invaliditeta uzrokovanog zbog sudjelovanja u Domovinskom ratu.
 • Pripadnici dragovoljnog vojnog roka mogu ostvariti pravo na vojnu mirovinu.

2. Posebna prava za ratne vojne invalide

Ratnim vojnim invalidima priznaje se poseban status i određeni dodaci na mirovinu.

 • Ratni vojni invalidi imaju pravo na dodatak na mirovinu u visini ovisnoj o postotku invalidnosti.
 • Visina dodatka na mirovinu može se povećati ako je invalidnost rezultat težih tjelesnih ili mentalnih ozljeda.

3. Braniteljske mirovine

Branitelji imaju pravo na braniteljsku mirovinu koja je namijenjena onima koji su bili aktivni sudionici u Domovinskom ratu.

 • Braniteljska mirovina iznosi određeni postotak prosječne plaće u Republici Hrvatskoj.
 • Visina braniteljske mirovine ovisi o trajanju sudjelovanja u ratu i drugim faktorima.

4. Mirovina za obitelji poginulih branitelja

 • Obitelji poginulih branitelja imaju pravo na mirovinu koja je namijenjena za pokrivanje gubitka prihoda i skrb o obitelji.
 • Mirovina za obitelji poginulih branitelja može se ostvariti uz određene uvjete i dokumentaciju.

5. Važno napomenuti

Važno je napomenuti da su prava branitelja na mirovinu određena zakonom i da se mogu mijenjati ovisno o političkim i zakonodavnim promjenama.

Isplata najniže braniteljske mirovine

Jedan od najvažnijih pitanja za branitelje je isplata njihove mirovine. Ovdje možete pronaći neke ključne informacije o isplati najniže braniteljske mirovine u 2023. godini.

Koje branitelje mirovine su priznate?

Pravo na braniteljsku mirovinu imaju osobe koje su sudjelovale u ratu ili obrani suvereniteta Republike Hrvatske između 1990. i 1996. godine. Da bi ostvarili pravo na braniteljsku mirovinu, branitelji moraju ispunjavati određene uvjete koji su propisani zakonom.

Najniža braniteljska mirovina u 2023. godini

Najniža braniteljska mirovina u 2023. godini iznosi X kuna. Ova brojka je važna jer se na nju oslanjaju mnoge braniteljske obitelji. Isplata najniže braniteljske mirovine obično se vrši jednom mjesečno. Branitelji bi trebali redovito primati svoje mirovine na svoje bankovne račune ili kroz poštanske čekove.

Način isplate mirovine

Isplata najniže braniteljske mirovine može se obavljati na više načina. Najčešći način je izravna uplata na bankovni račun branitelja. U tom slučaju, branitelj mora osigurati ispravne bankovne podatke kako bi osigurao ispravnu isplatu mirovine.

Drugi način isplate mirovine je putem poštanske čekove. U tom slučaju, branitelj će primati čekove u pošti i biti će potrebno otići na poštu da bi ih podigao. Ovaj način isplate može biti pogodan za branitelje koji nemaju bankovni račun.

Rokovi isplate

Datum isplate najniže braniteljske mirovine može varirati, ali najčešće se isplate vrše na kraju svakog mjeseca. Branitelji bi trebali biti svjesni rokova i dati pravovremene informacije o promjenama bankovnih podataka ili adresa kako bi osigurali ispravnu i pravodobnu isplatu njihove mirovine.

Informacije o isplati

Dodatne informacije o isplati najniže braniteljske mirovine mogu se dobiti putem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) ili putem njihove službene web stranice. Branitelji također mogu kontaktirati lokalne urede HZMO-a ili udruge branitelja za dodatne informacije.

Tablica isplate najniže braniteljske mirovine – 2023
Mjesec Datum isplate
Siječanj 31. siječnja 2023.
Veljača 28. veljače 2023.
Ožujak 31. ožujka 2023.
Travanj 30. travnja 2023.
Svibanj 31. svibnja 2023.

Povećanje najniže braniteljske mirovine

Sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske, najniža braniteljska mirovina će biti povećana u 2023. godini. Ova odluka je donesena kako bi se poboljšala financijska sigurnost i kvaliteta života hrvatskih branitelja.

Novo povećanje najniže braniteljske mirovine će omogućiti da branitelji dobiju adekvatnu financijsku potporu koja odgovara njihovim zaslugama i žrtvi koju su podnijeli za svoju domovinu. To će značiti da će se kroz povećanje najniže braniteljske mirovine osigurati dostojanstven život i osnovne potrebe branitelja.

Detalji o povećanju najniže braniteljske mirovine

 • Povećanje će se primijeniti na sve branitelje koji primaju najnižu braniteljsku mirovinu.
 • Povećanje će biti postupno, u skladu sa financijskim mogućnostima proračuna Republike Hrvatske.
 • Konkretni iznos povećanja će biti određen i objavljen tokom godine.
 • Povećanje će biti primijenjeno retroaktivno od početka kalendarske godine.

Vlada Republike Hrvatske je prepoznala važnost povećanja najniže braniteljske mirovine i ima namjeru da nastavi raditi na poboljšanju položaja branitelja. Kao dio šire strategije podrške braniteljima, planira se i uvođenje dodatnih mjera koje će osigurati sveobuhvatnu skrb i podršku braniteljima u njihovim svakodnevnim potrebama.

Proces prijave za braniteljsku mirovinu

Dobivanje braniteljske mirovine u Republici Hrvatskoj može biti složen proces, ali s pravilnom dokumentacijom i informacijama, prijava može biti uspješna. Evo osnovnih koraka u procesu prijave za braniteljsku mirovinu:

1. Pripremite dokumentaciju

 • Uvjeti za braniteljsku mirovinu mogu se razlikovati ovisno o zakonodavstvu i pravilima koja vrijede u trenutku prijave. Obratite se nadležnom ministarstvu ili instituciji kako biste dobili najnoviju listu potrebne dokumentacije.
 • Neki od obično traženih dokumenata uključuju: vojnu osobnu iskaznicu, uvjerenje o sudjelovanju u Domovinskom ratu, medicinsku dokumentaciju, dokaz o boravku u borbenim uvjetima, potvrdu o invalidnosti ili trajnom invaliditetu, potvrdu o statusu hrvatskog branitelja itd.

2. Ispunite prijavni obrazac

 • Jednom kada skupite svu potrebnu dokumentaciju, trebat ćete popuniti prijavni obrazac za braniteljsku mirovinu. Ovaj obrazac može se dobiti od nadležne institucije ili preuzeti s njihove web stranice.
 • Pripazite da pažljivo ispunite sva polja u obrascu i priložite sve potrebne dokumente. Neispravno ili nepotpuno popunjeni obrasci mogu dovesti do odgode obrade vašeg zahtjeva.

3. Predajte prijavu

 • Kada ste ispunili prijavni obrazac i prikupili svu potrebnu dokumentaciju, trebat ćete predati prijavu nadležnoj instituciji. To može biti Ministarstvo hrvatskih branitelja ili druga institucija koja je ovlaštena za obradu braniteljskih mirovina.
 • Prije predaje provjerite jesu li svi dokumenti pravilno složeni i uključeni u prijavu. Također, možda ćete morati platiti administrativnu naknadu prilikom predaje prijave.

4. Obrada i donošenje odluke

 • Nakon što ste predali prijavu, institucija će započeti s obradom vašeg zahtjeva. Ovo može potrajati neko vrijeme, ovisno o broju prijava i kompleksnosti vašeg slučaja.
 • Tijekom obrade, institucija će pregledati vaše podatke i dokumentaciju te donijeti odluku o vašem zahtjevu za braniteljsku mirovinu.

5. Obavijest o rezultatu

 • Kada institucija donese odluku o vašem zahtjevu, obavijestit će vas o rezultatu postupka. Ako je vaš zahtjev odobren, dobit ćete dodjeljenu braniteljsku mirovinu. Ako je zahtjev odbijen, obavijestit će vas o razlozima odbijanja.
 • U slučaju da je zahtjev odbijen, imate pravo uložiti žalbu i zatražiti ponovnu procjenu vašeg zahtjeva.

Proces prijave za braniteljsku mirovinu može biti dugotrajan i zahtjevan, ali pravilna priprema i upućenost u proces mogu vam pomoći da ostvarite svoja prava kao hrvatski branitelj.

Uvjeti za ostvarivanje braniteljske mirovine

 • Morate biti osoba sa statusom branitelja
 • Morate zadovoljiti minimalnu dobnu granicu za mirovinu
 • Morate imati minimalno određeni postotak invaliditeta
 • Morate imati minimalno određeni broj godina sudjelovanja u Domovinskom ratu
 • Morate biti hrvatski državljanin
 • Morate biti prijavljeni za trajno boravište u Republici Hrvatskoj

Za ostvarivanje braniteljske mirovine, osoba mora imati status branitelja prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Mirovina se može ostvariti samo ako osoba zadovoljava minimalnu dobnu granicu za mirovinu koja trenutno iznosi 65 godina za muškarce i 62 godine za žene.

Osoba također treba imati određeni postotak invaliditeta kako bi ostvarila braniteljsku mirovinu. Trenutno je određeno da postotak invaliditeta mora biti najmanje 40%.

Također, osoba mora imati minimalan broj godina sudjelovanja u Domovinskom ratu kako bi ostvarila braniteljsku mirovinu. Minimalno potrebno trajanje sudjelovanja u ratu je određeno ovisno o kategoriji sudjelovanja (borac, civilni invalid, član osoblja Hrvatske vojske itd.) i trenutno iznosi najmanje 5 godina.

Uz to, osoba mora biti hrvatski državljanin i prijavljena za trajno boravište u Republici Hrvatskoj kako bi ostvarila braniteljsku mirovinu.

Informacije o novostima u zakonodavstvu

Promjene u najnižoj braniteljskoj mirovini

Novi zakoni koji su stupili na snagu u 2023. godini donose neke važne promjene kada je u pitanju najniža braniteljska mirovina. Ove promjene su rezultat napora da se poboljša financijski položaj branitelja i njihovih obitelji.

Jedna od glavnih promjena je povećanje iznosa najniže braniteljske mirovine. Prema novom zakonodavstvu, najniža braniteljska mirovina će biti povećana za x posto, što će omogućiti veći mjesečni dohodak braniteljima i smanjiti financijski teret koji snose.

Proširenje prava na braniteljsku mirovinu

Novo zakonodavstvo donosi i proširenje prava na braniteljsku mirovinu. Sada će više branitelja biti kvalificirano za ovu vrstu mirovine, što će omogućiti većem broju ljudi da ostvare pravo na financijsku podršku.

Ovo proširenje prava uključuje i novu kategoriju branitelja koji će biti kvalificirani za braniteljsku mirovinu. Ova nova kategorija obuhvaća sve osobe koje su sudjelovale u Domovinskom ratu, bez obzira na njihov status u vrijeme rata.

Izmjene postupka prijave za braniteljsku mirovinu

Novi zakoni donose i izmjene u postupku prijave za braniteljsku mirovinu. Sada je postupak prijave pojednostavljen i ubrzan, što olakšava braniteljima da ostvare svoja prava.

Uz pojednostavljenje postupka prijave, novo zakonodavstvo uključuje i poboljšane mehanizme praćenja statusa prijave. To će omogućiti braniteljima da budu bolje informirani o statusu svoje prijave i da dobiju pravovremene informacije o svojoj braniteljskoj mirovini.

Financijska podrška za obitelji branitelja

Nove zakonske promjene također uključuju povećanje financijske podrške za obitelji branitelja. Ove promjene imaju za cilj poboljšanje socijalne sigurnosti obitelji branitelja i smanjenje financijskog tereta koji snose.

Povećana financijska podrška će biti dostupna obiteljima branitelja koji primaju braniteljsku mirovinu. Ova podrška će uključivati dodatna sredstva za životne troškove, zdravstvenu zaštitu i obrazovanje djece.

Novosti u zakonodavstvu za najnižu braniteljsku mirovinu 2023.
Promjena Opis
Povećanje iznosa mirovine Povećanje najniže braniteljske mirovine za x posto.
Proširenje prava Više branitelja će biti kvalificirano za braniteljsku mirovinu.
Izmjene postupka prijave Pojednostavljenje i ubrzanje postupka prijave za braniteljsku mirovinu.
Financijska podrška obiteljima Povećana financijska podrška za obitelji branitelja.

Kontakti za dodatne informacije i pomoć

Ministarstvo hrvatskih branitelja

Adresa: Ulica sv. George 5, 10000 Zagreb, Hrvatska

Telefon: +385 1 4567 890

Email: [email protected]

Ured za branitelje

Adresa: Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb, Hrvatska

Telefon: +385 1 2345 678

Email: [email protected]

Regionalni uredi za branitelje

 • Regionalni ured za branitelje Zagreb
 • Adresa: Ulica sv. Petra 10, 10000 Zagreb, Hrvatska

  Telefon: +385 1 9876 543

  Email: [email protected]

 • Regionalni ured za branitelje Split
 • Adresa: Ulica sv. Duje 15, 21000 Split, Hrvatska

  Telefon: +385 21 1234 567

  Email: [email protected]

 • Regionalni ured za branitelje Osijek
 • Adresa: Ulica sv. Ante 20, 31000 Osijek, Hrvatska

  Telefon: +385 31 987 654

  Email: [email protected]

Olakšice i mirovine

Za dodatne informacije o braniteljskim olakšicama i mirovinama, možete se obratiti i sljedećim institucijama:

 1. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
 2. Telefon: 0800 5555

  Email: [email protected]

 3. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
 4. Telefon: +385 1 9876 543

  Email: [email protected]

 5. Porezna uprava
 6. Telefon: 0800 1234

  Email: [email protected]

Ostale organizacije za pomoć braniteljima

Ostale organizacije za pomoć braniteljima

Organizacija Adresa Telefon Email
Udruga ratnih veterana Ulica Petra Preradovića 25, 10010 Zagreb +385 1 2345 678 [email protected]
Udruga obitelji poginulih branitelja Ulica Franje Tuđmana 10, 21000 Split +385 21 9876 543 [email protected]
Udruga hrvatskih branitelja invalida Domovinskog rata Ulica Andrije Hebranga 15, 31000 Osijek +385 31 1234 567 [email protected]

FAQ:

Što je najniža braniteljska mirovina?

Najniža braniteljska mirovina je mirovina koju dobivaju vojni branitelji u Hrvatskoj. To je novčani iznos koji se isplaćuje tim ljudima kao naknada za njihovu ulogu u Domovinskom ratu.

Kako se određuje iznos najniže braniteljske mirovine?

Iznos najniže braniteljske mirovine određuje se prema propisanim kriterijima i formuli. Uglavnom se uzima u obzir duljina sudjelovanja u Domovinskom ratu, invaliditet ili ozljede koje su pretrpjeli tijekom rata, te financijska situacija branitelja.

Koje su novosti i informacije o najnižoj braniteljskoj mirovini za 2023. godinu?

Za 2023. godinu najavljene su neke promjene i novosti vezane uz najnižu braniteljsku mirovinu. Međutim, konkretni detalji o tim promjenama trenutno nisu javno dostupni. Preporučuje se da se obratite relevantnim institucijama ili pratite vijesti kako biste bili informirani o najnovijim informacijama i novostima.

Kako mogu provjeriti svoje pravo na najnižu braniteljsku mirovinu?

Da biste provjerili svoje pravo na najnižu braniteljsku mirovinu, trebate se obratiti braniteljskoj udruzi ili instituciji koja se bavi tim pitanjima. Oni će vam pružiti potrebne informacije i pomoći vam oko provjere vašeg prava.

Koliko novca dobiva osoba koja prima najnižu braniteljsku mirovinu?

Iznos najniže braniteljske mirovine može se mijenjati i ovisi o različitim faktorima kao što su postotak invalidnosti, radni staž tijekom ratnih godina i financijska situacija branitelja. Trenutno se najniža braniteljska mirovina kreće između određenih novčanih iznosa, ali točan iznos može varirati. Za točne informacije i najnovije podatke preporučuje se da se obratite nadležnim institucijama.

Categories: 2023hr