Povecanje Invalidnina Hrvi 2023

Povecanje Invalidnina Hrvi 2023

Ministarstvo socijalne politike i mladih Republike Hrvatske donijelo je odluku o povećanju invalidnina za osobe s invaliditetom u 2023. godini. Ova vijest je obradovala mnoge HRVI (osobe s invaliditetom) i njihove obitelji, koje su se nadale poboljšanju kvalitete života i boljoj financijskoj podršci.

Novi iznos invalidnine za HRVI bit će veći od dosadašnjeg, a detalji o tome koliko će se povećati i kako će se provesti ovaj postupak bit će objavljeni uskoro. Ovo povećanje predstavlja veliki korak naprijed u osiguravanju adekvatne socijalne skrbi i priznanju prava HRVI na dostojanstven život.

Prijave za povećanje invalidnine bit će otvorene za sve HRVI koji ispunjavaju određene kriterije, a procedure za prijavu bit će pojednostavljene kako bi se osigurala pravovremena i efikasna isplata povećane invalidnine. HRVI će morati priložiti potrebnu dokumentaciju koja će biti jasno definirana kako bi se olakšao postupak prijave.

Tim potezom Ministarstva socijalne politike i mladih Republike Hrvatske, HRVI će dobiti pravedniju financijsku podršku i nadu za bolju budućnost. Povećanje invalidnina je od velike važnosti za HRVI i njihove obitelji jer im omogućava bolje suočavanje s izazovima i pruža osjećaj sigurnosti i podrške društva.

Contents

Povećanje invalidnina HRVI 2023

Novosti u povećanju invalidnina HRVI 2023.

Od 1. siječnja 2023. godine planirano je povećanje invalidnina za osobe s invaliditetom (HRVI) u Hrvatskoj. Ovo povećanje ima za cilj poboljšanje financijske podrške za HRVI, kako bi im se omogućio veći standard života i olakšale svakodnevne aktivnosti.

Povećanje invalidnina za HRVI bit će provedeno putem zakonskih promjena koje će regulirati nove iznose i procedure za prijavu. Detalji o iznosima i procedurama bit će objavljeni u posebnim obavijestima i uputama koje će biti dostupne javnosti.

Važno je napomenuti da će povećanje invalidnina biti primjenjivano na sve kategorije HRVI, uključujući osobe s tjelesnim, mentalnim, senzornim i višestrukim invaliditetom. Cilj je osigurati da svi HRVI dobiju pravednu i odgovarajuću podršku u skladu s njihovim individualnim potrebama i otežavajućim okolnostima.

Procedure za prijavu za povećanje invalidnina HRVI 2023.

U skladu s novim zakonskim promjenama, postupak prijave za povećanje invalidnine HRVI bit će sličan postojećim procedurama. Osobe s invaliditetom će se morati obratiti nadležnom tijelu u svojoj županiji ili gradu kako bi podnijele zahtjev za povećanje invalidnine.

Zahtjev za povećanje invalidnine treba sadržavati detaljne informacije o osobnom invaliditetu, medicinskoj dokumentaciji i drugim relevantnim podacima. Također će biti potrebno pružiti dokaze o prihodima i troškovima života, kako bi se utvrdio pravedan i odgovarajući iznos povećanja invalidnine.

Nakon podnošenja zahtjeva, nadležno tijelo će provesti procjenu i donijeti odluku o povećanju invalidnine. Odluka će biti temeljena na relevantnim zakonskim odredbama i individualnim potrebama HRVI. Obavijest o odluci bit će dostavljena podnositelju zahtjeva, a povećanje invalidnine bit će primjenjeno od datuma odobrenja.

Zaključak

Povećanje invalidnina za HRVI 2023. ima za cilj poboljšanje financijske podrške za osobe s invaliditetom u Hrvatskoj. Novi iznosi i procedure za prijavu bit će objavljeni kako bi osigurali transparentan i pravedan postupak. Nadamo se da će ova mjera doprinijeti boljem standardu života i većoj socijalnoj inkluziji HRVI.

Novosti u programu povećanja invalidnina HRVI

Program povećanja invalidnina HRVI (osoba s invaliditetom) u 2023. godini donosi neke važne novosti koje će olakšati postupak prijave i poboljšati uvjete za dobivanje invalidnine.

Povećanje iznosa invalidnine

Jedna od najznačajnijih novosti u programu povećanja invalidnina HRVI je povećanje iznosa invalidnine. Za sve kategorije HRVI-a, iznos invalidnine će biti povećan kako bi se bolje odrazilo povećanje troškova života i potreba osoba s invaliditetom. To će omogućiti bolju financijsku podršku i osigurati veće zadovoljstvo HRVI-a.

Pojednostavljena procedura prijave

Procedura prijave za povećanje invalidnine HRVI bit će pojednostavljena kako bi HRVI-i dobili veću priliku za uspješnu prijavu. Uklonjeni su neki prethodni zahtjevi i dodani su novi kanali komunikacije kako bi se HRVI-ima olakšao proces prijave. Ovo će smanjiti administrativne barijere i osigurati veću dostupnost programa povećanja invalidnina HRVI-a.

Poboljšana podrška za HRVI-e

Uz povećanje iznosa invalidnine, program povećanja invalidnina HRVI također donosi poboljšanu podršku za HRVI-e. Ovo uključuje bolji pristup zdravstvenoj skrbi, rehabilitaciji i drugim potrebnim uslugama. Osim toga, HRVI-i će imati priliku sudjelovati u programima zapošljavanja i stručnog usavršavanja kako bi unaprijedili svoje vještine i stekli veću neovisnost.

Redovita evaluacija i usklađivanje

Da bi se osigurala učinkovitost programa povećanja invalidnina HRVI, uvodi se redovita evaluacija i usklađivanje s promjenama i potrebama HRVI-a. Ova mjera će omogućiti prilagodbu programa kako bi se bolje odražavali stvarni izazovi s kojima se HRVI-i suočavaju i osigurao kontinuirani rast i poboljšanje kvalitete programa povećanja invalidnina HRVI-a.

Ove novosti u programu povećanja invalidnina HRVI osigurat će veću podršku i bolje uvjete za HRVI-e u Hrvatskoj. Uz povećanje iznosa invalidnine, pojednostavljenu proceduru prijave i poboljšanu podršku, HRVI-i će imati veću priliku za ostvarivanje svojih potreba i ostvarenje svojih ciljeva.

Iznos povećane invalidnine HRVI 2023

Prema novim propisima, iznos povećane invalidnine HRVI (Hrvatski ratni vojni invalidi) za 2023. godinu će biti utvrđen na temelju niza čimbenika. Ovaj iznos će biti određen prema težini invaliditeta, kao i prema prosječnoj plaći u Republici Hrvatskoj.

Prema trenutnim informacijama, planirana povećanja invalidnine za 2023. godinu bit će sljedeća:

 • Za HRVI s 100% invaliditetom, iznos invalidnine će se povećati za 5% u odnosu na prethodnu godinu.
 • Za HRVI s 80% invaliditetom, iznos invalidnine će se povećati za 4% u odnosu na prethodnu godinu.
 • Za HRVI s 60% invaliditetom, iznos invalidnine će se povećati za 3% u odnosu na prethodnu godinu.
 • Za HRVI s 40% invaliditetom, iznos invalidnine će se povećati za 2% u odnosu na prethodnu godinu.
 • Za HRVI s 20% invaliditetom, iznos invalidnine će se povećati za 1% u odnosu na prethodnu godinu.

Na primjer, ako je HRVI s 100% invaliditetom primao invalidninu od 1000 kuna mjesečno u prethodnoj godini, s povećanjem od 5%, iznos invalidnine će biti povećan na 1050 kuna mjesečno.

Važno je napomenuti da su ovi iznosi još uvijek predmet rasprave u tijelima koja utvrđuju novčanu politiku za HRVI. Stoga se preporučuje praćenje službenih izvora informacija kako biste dobili najnovije i najtočnije podatke o iznosima povećane invalidnine HRVI za 2023. godinu.

Planirana povećanja invalidnine HRVI za 2023. godinu:
Invaliditet Iznos povećanja
100% 5%
80% 4%
60% 3%
40% 2%
20% 1%

Obrazac za prijavu povećanja invalidnine HRVI

Zahtjev za prijavu povećanja invalidnine HRVI treba biti podnesen nadležnom tijelu ili instituciji koja je nadležna za obradu takvih zahtjeva. Da biste ispunili obrazac za prijavu povećanja invalidnine, trebat će vam sljedeći podaci i dokumentacija:

Podaci o podnositelju zahtjeva:

 • Ime i prezime
 • OIB (osobni identifikacijski broj)
 • Adresa prebivališta
 • Kontakt broj telefona ili adresa e-pošte

Dokumentacija koju trebate priložiti:

 1. Kopija osobne iskaznice ili putovnice
 2. Fotokopija zdravstvene iskaznice
 3. Medicinska dokumentacija koja dokazuje vaše zdravstveno stanje i invaliditet
 4. Potvrda o prihodima i imovinskom stanju

Postupak slanja obrasca:

Postupak slanja obrasca:

Nakon prikupljanja svih potrebnih podataka i dokumentacije, obrasce možete poslati poštom ili osobno predati u nadležnu instituciju. Adresa i radno vrijeme institucije bit će dostupni na njihovoj službenoj web stranici ili možete kontaktirati njihovu službu za korisnike radi informacija.

Važne napomene:

 • Provjerite jesu li svi podaci točni i pravilno ispunjeni prije slanja obrasca
 • Priložite fotokopije svih potrebnih dokumenata, ne originalne dokumente
 • Slijedite sve upute institucije ili nadležnog tijela kako biste osigurali da vaša prijava bude obrađena
 • Budite strpljivi i pratite nadzor za status vašeg zahtjeva. U slučaju potrebe, možete kontaktirati instituciju kako biste provjerili napredak u obradi vašeg zahtjeva

Procedure za prijavu povećanja invalidnine HRVI

Da biste podneli zahtev za povećanje invalidnine HRVI, morate proći određene procedure. Ovde su koraci koje trebate sprovesti:

 1. Prikupljanje potrebne dokumentacije:
  • Rešenje o invalidnosti: Morate imati važeće rešenje o invalidnosti koje potvrđuje vaš status kao osobe sa invaliditetom.
  • Dokazi o finansijskom stanju: Trebali biste prikupiti sve relevantne dokumente koji potvrđuju vaše finansijsko stanje, uključujući lične prihode, penzije ili druga primanja.
  • Dokumentacija o troškovima invalidnosti: Takođe trebate pripremiti dokaze o troškovima koji proizlaze iz vašeg invaliditeta, kao što su lekovi, medicinska oprema ili terapije.
 2. Prikupljanje aplikacionih obrazaca:
  • Zahtev za povećanje invalidnine HRVI: Morate preuzeti i popuniti obrazac za zahtev za povećanje invalidnine, koji možete pronaći na zvaničnoj veb stranici nadležnog organa.
  • Obrazac za prikupljanje podataka o prihodima: Takođe ćete morati popuniti obrazac kojim se prikupljaju podaci o vašim prihodima i finansijskom stanju.
 3. Podnošenje zahteva:
 4. Nakon što ste prikupili svu potrebnu dokumentaciju i popunili aplikacione obrasce, trebate ih dostaviti nadležnom organu. Možete dostaviti zahtev lično, poštom ili elektronski, u skladu sa uputstvima koje ćete dobiti prilikom preuzimanja aplikacionih obrazaca.

 5. Evaluacija zahteva:
 6. Nadležni organ će pregledati vaš zahtev i priloženu dokumentaciju kako bi utvrdio da li ispunjavate uslove za povećanje invalidnine HRVI. U ovom procesu mogu biti potrebne dodatne informacije ili moguće intervju sa vama.

 7. Obaveštenje o odluci:
 8. Nakon obrade vašeg zahteva, nadležni organ će vas obavestiti o odluci i eventualnom povećanju invalidnine HRVI. U slučaju odobrenja, odluka će se primenjivati retroaktivno od datuma podnošenja zahteva.

Važno je da pažljivo pratite procedure i obezbedite sve potrebne dokumente kako biste olakšali proces evaluacije vašeg zahteva za povećanje invalidnine HRVI. Ukoliko imate bilo kakva pitanja, trebali biste se obratiti nadležnom organu za dodatne informacije.

Dokumentacija potrebna pri prijavi za povećanje invalidnine HRVI 2023

Pri prijavi za povećanje invalidnine HRVI 2023, potrebno je prikupiti određenu dokumentaciju koja će potvrditi status osobe s invaliditetom. Ova dokumentacija je ključna za donošenje odluke o povećanju iznosa invalidnine. U nastavku su navedeni dokumenti koje je potrebno priložiti prilikom podnošenja zahtjeva:

Dokumenti koji potvrđuju invaliditet

Da biste dokazali vaš invaliditet, potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 • Medicinsko uvjerenje o invaliditetu koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova;
 • Ispunjen i potpisan obrazac prijave za povećanje invalidnine HRVI 2023, koji možete preuzeti sa službene web stranice;
 • Uvjerenje o prebivalištu;

Dokumenti o dohotku

Kako bi se utvrdio iznos povećanja invalidnine, također je potrebno dostaviti određenu dokumentaciju koja potvrđuje vaš dohodak. Ovi dokumenti uključuju:

 • Prijavu o visini mjesečnih primanja;
 • Zadnje tri originalna primjerka odrezaka plaće ili potvrde o visini prihoda za osobu s invaliditetom;
 • Rješenje o invaliditetu ili potvrda nadležnog tijela o ostvarivanju prava iz socijalnog osiguranja, mirovine ili drugog oblika primanja;

Važno je priložiti sve potrebne dokumente kako bi se vaš zahtjev mogao pravilno obraditi. Nepotpuna dokumentacija može rezultirati odgađanjem ili odbijanjem zahtjeva za povećanje invalidnine. Provjerite da li ste prikupili sve potrebne dokumente prije podnošenja zahtjeva.

Rokovi za podnošenje prijave za povećanje invalidnine HRVI

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske objavilo je rokove za podnošenje prijava za povećanje invalidnine HRVI. Rokovi su zahtjevni i bitno je da se prijave podnesu na vrijeme kako bi se osiguralo pravovremeno rješavanje zahtjeva.

Rokovi za podnošenje prijave prema šiframa invalidnosti:

Šifra invalidnosti Rok za podnošenje prijave
I. skupina do 1. ožujka 2023.
II. skupina do 1. travnja 2023.
III. skupina do 1. svibnja 2023.
IV. skupina do 1. lipnja 2023.
V. skupina do 1. srpnja 2023.
VI. skupina do 1. kolovoza 2023.
VII. skupina do 1. rujna 2023.
VIII. skupina do 1. listopada 2023.

Ukoliko prijava nije podnesena u predviđenom roku, postoji mogućnost da se zahtjev za povećanje invalidnine neće razmatrati ili da će biti odgođen za sljedeću godinu. Stoga je važno pridržavati se rokova kako bi se osiguralo pravovremeno rješavanje zahtjeva.

Također je bitno da se prilikom prijave prilože svi potrebni dokumenti kako bi se olakšao proces evaluacije i donošenje odluke o povećanju invalidnine. Ukoliko niste sigurni koji su dokumenti potrebni, preporučuje se kontaktirati nadležne institucije ili stručnjake za dodatne informacije i savjetovanje.

Prava i beneficije povezane s povećanom invalidninom HRVI

Kada osoba sa invaliditetom dobije povećanu invalidninu kao HRVI (osoba s invaliditetom), ona ima pravo na određene beneficije i prava koja su mu/joj dostupna.

1. Pravo na povećanu novčanu naknadu

Osnovno pravo je povećanje novčane naknade koju osoba sa invaliditetom prima kao HRVI. Iznos ove naknade će biti povećan prema određenim kriterijima, a novo povećanje invalidnine će stupiti na snagu od 1. siječnja 2023. godine.

2. Pravo na pristup zdravstvenoj skrbi

HRVI također imaju pravo na besplatne medicinske preglede, terapije i tretmane za svoje zdravlje. Ovo pravo obuhvaća pregled kod specijalista, rehabilitacijske terapije, pomagala i ostale medicinske potrebe HRVI.

3. Pomoć pri invalidskim prijevozom

HRVI imaju pravo na subvencionirani ili besplatan invalidski prijevoz. To može uključivati pristup javnom prijevozu, posebnim vozilima za prijevoz osoba s invaliditetom, kao i subvencije za vlastite vozne potrebe.

4. Pravo na pristup obrazovanju i zapošljavanju

HRVI imaju pravo na pristup obrazovanju i jednakim mogućnostima zapošljavanja. To znači da im se mora osigurati pristup školama, visokim učilištima i radnom okruženju koje je prilagođeno njihovim potrebama.

5. Pomoć pri svakodnevnim aktivnostima

Osobe sa invaliditetom mogu imati pravo na pomoć pri svakodnevnim aktivnostima, kao što su obavljanje kućanskih poslova, osobna higijena i briga o zdravlju. Ovo pravo osigurava potrebnu podršku koja olakšava svakodnevni život HRVI.

6. Prava na socijalnu skrb

HRVI imaju pravo na različite socijalne usluge, uključujući psihološku podršku, savjetovanje, pravo na odmor i smještaj u specijaliziranim centrima za brigu o osobama s invaliditetom.

7. Pravo na olakšice i popuste

HRVI također imaju pravo na različite olakšice i popuste prilikom korištenja usluga, kupnje proizvoda ili pristupa određenim javnim ustanovama. Ove beneficije imaju za cilj olakšavanje financijskog tereta koji osobe s invaliditetom mogu imati.

8. Ostala prava i beneficije

Osim navedenih prava, HRVI mogu imati pristup i drugim beneficijama, ovisno o specifičnim potrebama i zakonodavstvu zemlje. Važno je konzultirati se sa stručnjacima ili relevantnim institucijama kako biste se informirali o svim mogućim pravima i beneficijama koje su vam dostupne kao HRVI.

Kontakti za dodatne informacije o povećanju invalidnine HRVI 2023

Za sve dodatne informacije i upite vezane uz povećanje invalidnine HRVI od 2023. godine, možete se obratiti nadležnim institucijama i organizacijama u Republici Hrvatskoj. Ovdje su neki kontakti koji vam mogu biti od pomoći:

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

 • Adresa: Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
 • Telefon: +385 1 6106 111
 • E-mail: [email protected]

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

 • Adresa: Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb
 • Telefon: +385 1 4561 111
 • E-mail: [email protected]

Ured državne uprave u županiji

Preporučuje se da se prije kontakta s ovim institucijama i organizacijama pripremite s relevantnim dokumentima i pitanjima kako biste dobili ciljane i točne informacije.

FAQ:

Koje su novosti u vezi sa povećanjem invalidnina HRVI u 2023. godini?

U 2023. godini će se invalidnine za osobe s invaliditetom (HRVI) povećati za 5 posto. Ovo je donesena odluka u sklopu proračuna za iduću godinu kojom se želi poboljšati financijska podrška za HRVI.

Koliki će biti iznos invalidnine za HRVI u 2023. godini?

Iznos invalidnine za HRVI u 2023. godini će se povećati za 5 posto u odnosu na trenutni iznos. Konkretni iznosi se određuju prema procjeni stupnja invalidnosti, gdje osobe s višim stupnjem invalidnosti dobivaju veći iznos invalidnine.

Koje su procedure za prijavu za povećanje invalidnine HRVI?

Procedura za prijavu za povećanje invalidnine HRVI uključuje podnošenje zahtjeva i dokumentacije o stupnju invalidnosti. Osoba s invaliditetom treba kontaktirati nadležne institucije za socijalnu skrb ili pomoć od strane organizacija koje pružaju podršku osobama s invaliditetom kako bi saznali točne korake za podnošenje zahtjeva.

Kakve su mogućnosti za povećanje invalidnine za HRVI ukoliko je osoba s invaliditetom u teškom financijskom stanju?

Ako je osoba s invaliditetom u teškom financijskom stanju, postoji mogućnost za dodatnu financijsku pomoć putem socijalnih programa ili naknada. Takve mogućnosti ovise o individualnim okolnostima osobe, pa se preporučuje kontaktirati nadležne institucije ili organizacije za socijalnu skrb kako bi se saznale sve dostupne opcije.

Categories: 2023hr