Kada Počinje Isplata Poticaja Za 2023

Kada Počinje Isplata Poticaja Za 2023

Isplata poticaja za 2023. godinu je tema o kojoj mnogi poljoprivrednici i poduzetnici u Hrvatskoj raspravljaju i interesiraju se. Poticaji su finansijski podsticaji koje država daje u cilju podrške razvoju poljoprivrede i ruralnog područja.

Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske svake godine određuje kalendar isplate poticaja za različite sektore i vrste poljoprivrednih aktivnosti. Ovi poticaji mogu biti namijenjeni za kupovinu poljoprivredne mehanizacije, podizanje novih zasada, nabavku stočne hrane i ostale potrebe koje doprinose unapređenju poljoprivredne proizvodnje.

Prema najavama, isplata poticaja za 2023. godinu počet će u prvom kvartalu godine. Ovo je važna vijest za sve poljoprivrednike i poduzetnike koji se uključuju u poljoprivrednu proizvodnju, jer mogu planirati svoje aktivnosti i ulaganja na osnovu očekivanog priliva sredstava. Također, ova informacija je važna za sektor poljoprivrede, jer poticaji imaju veliki uticaj na razvoj i konkurentnost domaće proizvodnje.

Isplata poticaja je složen proces koji zahtijeva administrativne procedure i provjeru ispunjavanja određenih uvjeta. Poljoprivrednici trebaju pažljivo pratiti najave Ministarstva poljoprivrede i biti upoznati sa svim propisima i regulativama kako bi mogli ostvariti pravo na poticaje.

Ukratko, isplata poticaja za 2023. godinu se očekuje u prvom kvartalu godine, a ta informacija je od velikog značaja za poljoprivrednike i poduzetnike u Hrvatskoj. Poticaji su važan finansijski podsticaj za razvoj poljoprivrede i ruralnih područja, te su od velikog značaja za konkurentnost domaće proizvodnje. Poljoprivrednici trebaju biti upoznati sa zakonima i propisima kako bi ostvarili pravo na poticaje i iskoristili sve beneficije koje im pruža država.

Prijave za poticaje u 2023. godini

Prijave za poticaje u 2023. godini će biti otvorene određenim datumima, a svrha ovih poticaja je podrška poljoprivredi i ruralnom razvoju. Različiti poticaji su na raspolaganju kako bi se potaknule različite aktivnosti, kao što su ulaganja u poljoprivrednu opremu, poboljšanje poljoprivredne proizvodnje, razvoj ruralnog turizma i ekološke prakse.

Poticaji za poljoprivrednu proizvodnju

Poljoprivrednicima će biti dostupni poticaji za ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju. Ovi poticaji će omogućiti poljoprivrednicima da nabave nove strojeve, alate i opremu koja će unaprijediti njihovo poslovanje. Prijave za ove poticaje će biti otvorene od 1. ožujka 2023. godine do 30. travnja 2023. godine.

You might be interested:  Kako Se Riješiti Parazita Na Prirodan Način

Poticaji za ruralni razvoj

Poticaji za ruralni razvoj

Pored poticaja za poljoprivrednu proizvodnju, dostupni su i poticaji za ruralni razvoj. Ovi poticaji su namijenjeni poticanju raznih projekata u ruralnim područjima, kao što su razvoj turizma, izgradnja infrastrukture i podrška malim poduzetnicima u ruralnim područjima. Prijave za ove poticaje će biti otvorene od 1. svibnja 2023. godine do 30. lipnja 2023. godine.

Kako se prijaviti?

Da biste se prijavili za poticaje u 2023. godini, potrebno je posjetiti službenu web stranicu Ministarstva poljoprivrede i prehrambene industrije. Tamo ćete pronaći sve potrebne informacije o poticajima, uvjetima prijave i potrebnoj dokumentaciji. Također, bit će vam dostupan obrazac za prijavu koji morate ispunili i poslati putem elektroničke pošte ili poštom.

Nakon podnošenja prijave, Ministarstvo će provesti proces ocjene i odabira prijava. Uspješni prijavitelji će biti obaviješteni o rezultatima i postupku daljnje obrade svojih prijava. Isplate poticaja će se provoditi tijekom 2023. godine, a detaljnije informacije o tome bit će objavljene na službenoj web stranici Ministarstva.

Rokovi za podnošenje zahtjeva

Zahtjevi za poticaje za 2023. godinu moraju se podnijeti do određenih rokova kako bi se osigurala pravovremena isplata sredstava. Rokovi za podnošenje zahtjeva ovise o vrsti poticaja i mogu se razlikovati. U nastavku su navedeni neki od najčešćih rokova:

Poticaji za poljoprivredu

 • Rok za podnošenje zahtjeva za poticaje u biljnoj proizvodnji: 31. ožujka 2023.
 • Rok za podnošenje zahtjeva za poticaje u stočarstvu: 30. travnja 2023.
 • Rok za podnošenje zahtjeva za poticaje u voćarstvu: 31. svibnja 2023.

Poticaji za ribarstvo

 • Rok za podnošenje zahtjeva za poticaje u akvakulturi: 30. lipnja 2023.
 • Rok za podnošenje zahtjeva za poticaje u ribolovu: 31. kolovoza 2023.

Poticaji za ruralni razvoj

 • Rok za podnošenje zahtjeva za poticaje u ruralnom razvoju: 30. rujna 2023.

Važno je pridržavati se navedenih rokova kako bi se osiguralo da zahtjevi budu pravovremeno obrađeni i da korisnici dobiju svoja sredstva na vrijeme. Važno je provjeriti službenu stranicu nadležnog tijela ili kontaktirati lokalne nadležne institucije za točne rokove i dodatne informacije.

Potrebna dokumentacija za prijavu

1. Potvrda o registraciji poduzeća

Kako biste se kvalificirali za poticaje, morate imati potvrdu o registraciji poduzeća kod nadležnih tijela. Potvrda mora biti izdana nakon datuma koji je određen u uvjetima programa poticaja.

2. Izvorni dokazi o troškovima

Kako biste dobili poticaje, morate dostaviti izvorne dokaze o troškovima koji su nastali u vezi s aktivnostima koje se kvalificiraju. To mogu biti računi, fakture ili druge relevantne isprave.

3. Prijedlog projekta

Svaka prijava za poticaje mora sadržavati detaljan prijedlog projekta u kojem su opisani ciljevi, aktivnosti i očekivani rezultati projekta. Prijedlog projekta treba biti strukturiran te sadržavati sve potrebne informacije o projektu.

4. Financijski izvještaji

Prijava za poticaje treba sadržavati financijske izvještaje poduzeća za posljednje tri godine. To uključuje bilancu, račun dobiti i gubitka te izvještaj o novčanom toku.

5. Popis opreme i materijala

U prijavi trebate navesti popis opreme i materijala koji će biti korišteni u projektu. Popis treba sadržavati detaljne informacije o svakom pojedinom elementu, kao što su model, količina i cijena.

6. Potvrde o edukaciji

Ako je vaš projekt vezan uz istraživanje i razvoj, morate dostaviti potvrde o edukaciji ili položenim ispitima za ključne članove projektnog tima. Potvrde trebaju dokazivati stručnost i relevantno znanje za provedbu projekta.

You might be interested:  Koji Je Ginko Najbolji

7. Suglasnosti i dozvole

Ako su za vaš projekt potrebne posebne suglasnosti ili dozvole, takve dokumentacije moraju biti priložene uz prijavu za poticaje. To mogu biti, primjerice, suglasnost lokalne zajednice ili dozvola za gradnju.

Kriteriji za odobravanje poticaja

Odobravanje poticaja za 2023. godinu temelji se na ispunjavanju određenih kriterija. Da bi poduzeće bilo kvalificirano za poticaje, mora zadovoljiti sljedeće uvjete:

 1. Registracija poduzeća: Poduzeće mora biti registrirano u Hrvatskom registru poslovnih subjekata (HRPS) i imati aktivno poslovanje u zemlji.
 2. Redovno plaćanje poreza i doprinosa: Poduzeće mora redovito izvršavati plaćanje poreza i doprinosa prema propisima Republike Hrvatske.
 3. Ispravna dokumentacija: Poduzeće mora imati ispravnu dokumentaciju koja potvrđuje ispunjavanje svih uvjeta za poticaje.
 4. Potvrda o ulaganju: Poduzeće mora dostaviti potvrdu o ulaganju u određene sektore ili područja koja su predmet poticaja.
 5. Broj zaposlenih: Poduzeće mora imati određeni broj zaposlenih koji su registrirani u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Ovi kriteriji su samo neki od uvjeta koji se moraju zadovoljiti kako bi poduzeće moglo dobiti poticaje za 2023. godinu. Detaljnije informacije o postupku prijave i uvjetima mogu se dobiti putem nadležnih tijela ili ministarstava.

Iznosi poticaja za različite sektore

Poljoprivredni sektor

Za poljoprivredni sektor, iznos poticaja u 2023. godini će biti povećan u odnosu na prethodne godine. Ovo je važna vijest za sve poljoprivredne proizvođače koji će moći ostvariti veće poticaje za svoje aktivnosti.

Iznosi poticaja za poljoprivredni sektor:

 • Poticaji za biljnu proizvodnju: 10.000 kn po hektaru obrađene površine
 • Poticaji za stočarstvo: 500 kn po grlu životinje
 • Poticaji za pčelarstvo: 1.000 kn po košnici

Industrijski sektor

Industrijski sektor također će imati mogućnost ostvarenja poticaja u 2023. godini. Ovi poticaji imaju za cilj poticanje razvoja industrije i povećanje konkurentnosti hrvatskih tvrtki na tržištu.

Iznosi poticaja za industrijski sektor:

 1. Poticaji za implementaciju novih tehnologija: do 500.000 kn po tvrtki
 2. Poticaji za istraživanje i razvoj: do 1.000.000 kn po projektu
 3. Poticaji za izvoz: do 200.000 kn po tvrtki

Turistički sektor

Turistički sektor

Turistički sektor je jedan od najvažnijih sektora u Hrvatskoj te će i u 2023. godini imati priliku za ostvarenje poticaja. Cilj ovih poticaja je pomoći turističkim tvrtkama u povećanju kvalitete usluga i privlačenju većeg broja turista.

Iznosi poticaja za turistički sektor:

Vrsta poticaja Iznos poticaja
Poticaji za obnovu smještajnih kapaciteta do 2.000.000 kn po projektu
Poticaji za promociju turističke destinacije do 500.000 kn po projektu
Poticaji za edukaciju zaposlenika u turizmu do 100.000 kn po tvrtki

Način isplate poticaja

Poticaji će se isplaćivati prema određenom rasporedu i načinu koji je propisan zakonom o poticajima. Isplate će se vršiti putem bankovnih transfera na račune korisnika poticaja.

Isplata poticaja prema prioritetima

 • Korisnici koji su ostvarili najveći broj bodova za poticaje bit će isplaćeni prvi.
 • Nakon toga, slijede korisnici sa sljedećim najvećim brojem bodova, i tako redom.
 • Isplata će se vršiti redoslijedom prioritetnih korisnika dok se ne iskoriste svi raspoloživi fondovi za poticaje.

Način isplate poticaja

 1. Korisnici će biti obaviješteni o iznosu poticaja koji su ostvarili i o datumu isplate.
 2. Isplata će se vršiti putem bankovnih transfera na račune koji su korisnici naveli prilikom prijave za poticaje.
 3. Korisnici su dužni provjeriti ispravnost unesenih podataka i kontaktirati nadležno tijelo ukoliko primijete grešku.
 4. Poticaji će biti isplaćeni najkasnije u roku od 30 dana od datuma odobravanja poticaja.
You might be interested:  Kako Se Riješiti Muha

Za dodatne informacije o načinu isplate poticaja možete se obratiti nadležnim institucijama ili konzultirati zakon o poticajima.

Problemi koji se mogu pojaviti prilikom isplate poticaja

Mogu se pojaviti razni problemi prilikom isplate poticaja u 2023. godini. Neki od problema mogu obuhvatiti:

1. Administrativni problemi

 • Poteškoće u obradi zahtjeva za poticajima zbog preopterećenosti sustava.
 • Nepravilnosti u dokumentaciji koja može dovesti do zastoja u isplatama.
 • Greške u unosu podataka o poljoprivrednim gospodarstvima i korisnicima poticaja.

2. Financijski problemi

 • Ograničena sredstva za poticaje što može dovesti do kašnjenja ili smanjenja isplata.
 • Nedovoljno budžetskih sredstava za isplatu poticaja svim poljoprivrednicima koji su podnijeli zahtjeve.

3. Kontrolni problemi

 • Nepoštivanje pravila i uvjeta za isplatu poticaja može rezultirati poništenjem isplate.
 • Nedovoljna provjeravanje kvalitete i količine poljoprivrednih proizvoda koji su temelj isplate poticaja.
 • Mogućnost zloupotrebe sustava za isplatu poticaja od strane neregularnih korisnika.

4. Pravni problemi

 • Promjene zakonskih propisa koje mogu utjecati na uvjete isplate poticaja.
 • Poteškoće u tumačenju zakonskih propisa koji reguliraju isplatu poticaja.
 • Mogućnost tužbi ili osporavanja isplata poticaja od strane nezadovoljnih korisnika.

Da bi se minimizirali problemi prilikom isplate poticaja, važno je osigurati dobru komunikaciju između relevantnih institucija, poljoprivrednih gospodarstava i korisnika. Također, redovito ažuriranje prethodnih iskustava i izvještavanje o problemima može pomoći u poboljšanju sustava isplate poticaja.

Kontakt informacije za dodatna pitanja

Za sva dodatna pitanja o isplati poticaja za 2023. godinu, možete se obratiti nadležnom Ministarstvu poljoprivrede.

Ministarstvo poljoprivrede

Također, možete posjetiti službenu internetsku stranicu Ministarstva poljoprivrede kako biste pronašli dodatne informacije i kontaktirali relevantne odjele i osobe.

Službena internetska stranica: www.poljoprivreda.hr

Budite slobodni kontaktirati Ministarstvo poljoprivrede u vezi bilo kakvih upita ili nedoumica koje imate o isplati poticaja za 2023. godinu. Osoblje će vam rado pomoći i pružiti sve potrebne informacije.

FAQ:

Kada će početi isplata poticaja za 2023. godinu?

Isplata poticaja za 2023. godinu započinje 1. ožujka.

Koje vrste poticaja će se isplaćivati u 2023. godini?

U 2023. godini će se isplaćivati različite vrste poticaja, uključujući poticaje za razvoj poljoprivrede, poticaje za energetsku učinkovitost i poticaje za zapošljavanje.

Kako mogu provjeriti status svoje prijave za poticaj za 2023. godinu?

Da biste provjerili status svoje prijave za poticaj za 2023. godinu, možete posjetiti službenu web stranicu Ministarstva poljoprivrede i tamo pronaći odjeljak za provjeru statusa prijave. Unesite tražene informacije i saznat ćete trenutni status svoje prijave.

Koje su uvjete potrebno ispuniti da bih bio eligible za poticaje u 2023. godini?

Da biste bili eligible za poticaje u 2023. godini, morate ispunjavati određene uvjete koje je propisalo Ministarstvo poljoprivrede. Uvjeti se razlikuju ovisno o vrsti poticaja, ali obično uključuju registraciju vašeg poljoprivrednog gospodarstva, prikazivanje dokaza o ostvarenom prihodu i poštivanje određenih standarda i propisa.

Koliko dugo će trajati isplata poticaja za 2023. godinu?

Isplata poticaja za 2023. godinu trajat će tijekom cijele godine. To znači da će se isplate obavljati redovito iz mjeseca u mjesec, sve dok se ne isplate svi odobreni poticaji.

Categories: odgovorihr