Energetski Dodatak Za Umirovljenike 2023

Energetski Dodatak Za Umirovljenike 2023

Ministarstvo socijalne politike i mladih Republike Hrvatske najavilo je uvođenje energetskog dodatka za umirovljenike od početka 2023. godine. Ova mjera ima za cilj pružiti financijsku podršku starijim građanima koji se suočavaju s visokim troškovima energije.

Energetski dodatak bit će dostupan umirovljenicima koji primaju mirovinu i ispunjavaju određene uvjete. Svrha dodatka je pomoći umirovljenicima u plaćanju računa za električnu energiju, plin i grijanje tijekom zimskih mjeseci kada su troškovi najviši.

Zahtjev za energetski dodatak moći će se podnijeti putem online obrasca ili putem lokalnog ureda socijalne skrbi. Umirovljenici će trebati pružiti određenu dokumentaciju koja potvrđuje njihov status umirovljenika i troškove energije. Dodatak će biti dodijeljen na temelju prihoda umirovljenika i njihovih stvarnih troškova energije.

Važno je napomenuti da će visina energetskog dodatka ovisiti o različitim čimbenicima, kao što su dohodovni pragovi, broj članova kućanstva i troškovi energije. Informacije o važećim pragovima i postupku prijave bit će objavljene na web stranici Ministarstva socijalne politike i mladih, kao i na lokalnim informacijskim uredima.

Energetski dodatak predstavlja važan korak u osiguravanju da umirovljenici imaju pristup osnovnim potrebama kao što su energija i grijanje. Ova mjera ima za cilj smanjiti financijski teret na umirovljenike i osigurati da imaju topli dom tijekom hladnih zimskih mjeseci. Uz ove informacije i upute, umirovljenici će biti u mogućnosti iskoristiti ovu financijsku podršku i poboljšati kvalitetu svog života.

Contents

Prijave i uvjeti za energetski dodatak

Prijave

Za ostvarivanje energetskog dodatka umirovljenici trebaju podnijeti prijavu nadležnom ured za poslove socijalne skrbi u svom mjestu prebivališta. Prijava se može podnijeti osobno ili putem pošte. Potrebno je ispuniti dostupne obrasce za prijavu energetskog dodatka i priložiti potrebnu dokumentaciju.

Uvjeti za energetski dodatak

Da bi umirovljenik bio prihvatljiv za energetski dodatak, mora zadovoljiti određene uvjete. Ti uvjeti obuhvaćaju sljedeće:

 • Umirovljenik mora biti korisnik mirovine
 • Umirovljenik mora imati prebivalište na području Republike Hrvatske
 • Umirovljenik mora biti stariji od 65 godina ili imati invaliditet od najmanje 50%
 • Umirovljenik mora ispunjavati socio-ekonomske kriterije

U slučaju da umirovljenik udovoljava svim navedenim uvjetima, ima pravo na energetski dodatak.

Priložena dokumentacija

Potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju uz prijavu za energetski dodatak:

 • Kopija osobne iskaznice
 • Dokaz o mirovini (rješenje o mirovini, potvrda od mirovinskog fonda ili zadnji mirovinski odrezak)
 • Potvrda o prebivalištu
 • Dokaz o dobi ili invalidnosti
 • Dokaz o socio-ekonomskom statusu (potvrda o visini primanja, potvrda o imovinskom stanju, potvrda o socijalnom statusu)

Rokovi i isplata

Umirovljenici mogu podnijeti prijavu za energetski dodatak tijekom cijele godine, ali se najčešće preporučuje podnošenje prijave tijekom prvog tromjesečja. Nakon obrade prijave i provjere ispunjavanja uvjeta, energetski dodatak će se isplaćivati mjesečno ili tromjesečno, ovisno o odluci nadležnog ureda za poslove socijalne skrbi.

Broj djelatnika u kućanstvu Iznos mjesečnog dodatka
1 150 kn
2 250 kn
3 300 kn
4 ili više 375 kn

Ovi iznosi se mogu mijenjati ovisno o proračunskim mogućnostima i odlukama Vlade Republike Hrvatske.

Iznos i isplata energetskog dodatka

1. Iznos energetskog dodatka

Energetski dodatak za umirovljenike iznosi 150 kuna mjesečno. Ovaj dodatak je namijenjen umirovljenicima koji su socijalno ugroženi i imaju problema s plaćanjem računa za energiju.

2. Isplata energetskog dodatka

Isplata energetskog dodatka vrši se svaki mjesec, uz mirovinu ili posebno. Umirovljenici koji već primaju socijalnu pomoć automatski će dobiti i energetski dodatak, dok ostali umirovljenici moraju podnijeti zahtjev za dobivanje dodatka.

Načini isplate energetskog dodatka su:

 1. Isplata putem tekućeg računa – dodatak će biti uplaćen na račun umirovljenika
 2. Isplata putem pošte – umirovljenik će dobiti ček koji može podići na pošti
 3. Isplata putem općine ili grada – umirovljenik može dogovoriti da se dodatak isplaćuje putem lokalne samouprave

Umirovljenici trebaju provjeriti informacije u svojoj mirovinskoj ili socijalnoj službi kako bi saznali točan način isplate dodatka.

3. Prijave i produženje dodatka

Umirovljenici koji žele dobiti energetski dodatak trebaju podnijeti zahtjev u svojoj mirovinskoj službi ili centru za socijalnu skrb. Zahtjev se može preuzeti i online putem.

Dodatno, energetski dodatak se dodjeljuje na godinu dana, stoga umirovljenici moraju redovito podnositi zahtjeve za produženje dodatka kako bi i dalje primili financijsku pomoć za plaćanje računa za energiju.

4. Kriteriji za dobivanje dodatka

Da bi umirovljenik dobio energetski dodatak, moraju zadovoljiti sljedeće kriterije:

 • Biti umirovljenik i primati mirovinu
 • Imati status socijalno ugrožene osobe
 • Imati financijske poteškoće s plaćanjem računa za energiju
 • Biti prijavljen na prebivalištu u Republici Hrvatskoj

Umirovljenici trebaju dostaviti potrebnu dokumentaciju koja potvrđuje njihov status i financijske poteškoće kako bi mogli dobiti energetski dodatak.

5. Informacije i pomoć

Umirovljenici mogu dobiti dodatne informacije i pomoć putem:

 • Mirovinske službe
 • Centra za socijalnu skrb
 • Lokalne samouprave
 • Nacionalnog energetskog savjeta

Također, mogu se obratiti telefonskom broju za informacije o energetskom dodatku za umirovljenike.

Koji umirovljenici imaju pravo na energetski dodatak

Umirovljenici u Hrvatskoj koji ispunjavaju određene uvjete imaju pravo na energetski dodatak. Da biste saznali jeste li upravi na ovaj dodatak, trebate provjeriti sljedeće kriterije:

 • Morate biti redovni korisnik mirovine u Hrvatskoj
 • Vaša mirovina mora biti ispod određenog limita koji je propisan zakonom
 • Trebate biti stariji od 65 godina ili imati invaliditet

Ako ispunjavate ove uvjete, možete se prijaviti za energetski dodatak i koristiti dodatnu financijsku pomoć za pokrivanje troškova energije. Međutim, važno je napomenuti da se pravo na ovaj dodatak mora obnoviti svake godine, a dostupnost i iznos dodatka mogu se mijenjati svake godine ovisno o državnim politikama i propisima.

Postupak prijave za energetski dodatak

Rokovi i postupci prijave za energetski dodatak mogu se razlikovati svake godine, stoga je važno pratiti službene objave i upute Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike vezane uz tu temu. Uobičajeno je da se prijava vrši na posebnom obrascu koji se može preuzeti sa službene web stranice Ministarstva.

Evo nekoliko koraka koje morate slijediti kako biste se prijavili za energetski dodatak:

 1. Pročitajte uvjete i kriterije za dobivanje dodatka kako biste bili sigurni da ispunjavate sve potrebne zahtjeve
 2. Preuzmite prijavni obrazac s web stranice Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
 3. Ispunite obrazac odgovarajućim podacima i priloženim dokumentima
 4. Predajte ispunjeni obrazac i priloge na odgovarajućem mjestu, kako je navedeno u uputama
 5. Pratite službene objave i provjerite status vaše prijave.

Važno je napomenuti da se energetski dodatak primjenjuje i na druge skupine ljudi koji ispunjavaju određene uvjete, kao što su korisnici zajamčene minimalne naknade, korisnici obiteljskih mirovina, osobe s invaliditetom i drugi. Stoga, ako ne ispunjavate uvjete za energetski dodatak kao umirovljenik, ali pripadate drugoj kategoriji koja je obuhvaćena ovim dodatkom, svakako provjerite mogućnosti za prijavu.

Evidencija za energetski dodatak

Evidencija za energetski dodatak omogućava umirovljenicima da prate i dokumentiraju troškove vezane uz njihovu energetsku potrošnju. Da biste ostvarili energetski dodatak, potrebno je podnijeti zahtjev i priložiti relevantnu evidenciju kako biste dokazali svoje kvalifikacije. Evo nekoliko važnih koraka i informacija koje trebate imati na umu prilikom vođenja evidencije:

1. Odaberite metodologiju praćenja

1. Odaberite metodologiju praćenja

Prvo, trebate odabrati metodu kojom ćete pratiti svoju energetsku potrošnju. To može uključivati bilješke o mjesečnim računima za energiju, zapisivanje potrošnje plina ili lož-ulja, praćenje korištenja električnih uređaja i slično. Odaberite metodologiju koja vam najbolje odgovara i koju možete redovito slijediti.

2. Zapišite mjesečne troškove

U evidenciju svakog mjeseca unesite podatke o troškovima energije. To uključuje iznose s mjesečnih računa za električnu energiju, plin, lož-ulje ili druge izvore energije koje koristite. Također, zabilježite bilo kakve dodatne troškove koje imate kao rezultat energetskih potreba, poput servisa grijalice ili popravaka uređaja.

3. Dokumentirajte svoju potrošnju

Osim mjesečnih troškova, također biste trebali dokumentirati svoju potrošnju energije. To može uključivati mjerenje potrošnje električnih uređaja, zapisivanje broja utrošenih kilovatsati ili mjerenje volumena plina potrošenog tijekom određenog razdoblja. Bitno je imati tačne podatke kako biste mogli potkrijepiti svoje zahtjeve za energetski dodatak.

4. Pohranite sve potrebne dokumente

Uz mjesečne račune i podatke o potrošnji, pobrinite se da pohranite sve ostale relevantne dokumente. To uključuje račune za servisiranje uređaja, potvrde o popravcima, kupovinu energetski učinkovite opreme ili druge dokumente koji dokazuju vaše energetske potrebe i troškove.

5. Organizirajte svoju evidenciju

Da biste se lakše snalazili u svojoj evidenciji, organizirajte je na način koji vam odgovara. Možete koristiti tablice ili obrasce za bilježenje podataka, koristiti datoteke ili mape za pohranu dokumenata ili koristiti poseban softver za vođenje evidencije. Bitno je da svoju evidenciju uredno održavate i da ju možete lako dostaviti prilikom podnošenja zahtjeva za energetski dodatak.

Slijedeći ove korake i održavajući redovitu evidenciju o svojoj energetskoj potrošnji, bit će vam lakše dokazati svoje kvalifikacije i ostvariti energetski dodatak za umirovljenike.

Primjena prava na energetski dodatak

Trenutni zakon energetskog dodatka omogućuje umirovljenicima pravo na primanje financijske potpore za plaćanje računa za energiju. Da biste ostvarili pravo na energetski dodatak, potrebno je ispunjavati određene uvjete.

Koja je starosna granica za ostvarivanje prava na energetski dodatak?

Koja je starosna granica za ostvarivanje prava na energetski dodatak?

Da biste ostvarili pravo na energetski dodatak, morate biti umirovljenik i imati najmanje 65 godina. Međutim, postoji i mogućnost ostvarivanja prava za osobe koje nisu navršile 65 godina, ali imaju invaliditet ili su primatelji invalidske mirovine.

Koja je prihvatljiva razina primanja?

Da biste bili prihvatljivi za energetski dodatak, vaša primanja moraju biti niža od određenih pragova. Ovi pragovi se periodično ažuriraju i ovise o broju članova domaćinstva. Više informacija o trenutnim pragovima možete pronaći na službenoj internetskoj stranici Ministarstva socijalne skrbi.

Koje vrste računa se mogu pokriti energetskim dodatkom?

Energetski dodatak se može koristiti za plaćanje računa za potrošnju električne energije, plina i toplinske energije. Ova financijska potpora omogućuje umirovljenicima da ostanu topli i imaju pristup osnovnim potrebama bez nepotrebnog opterećenja njihovog kućnog budžeta.

Kako podnijeti zahtjev za energetski dodatak?

Da biste ostvarili pravo na energetski dodatak, morate podnijeti zahtjev nadležnoj instituciji. Detaljni zahtjevni postupak može se pronaći na službenoj internetskoj stranici Ministarstva socijalne skrbi. Potrebna dokumentacija uključuje osobne isprave, potvrdu o umirovljenju, izvod iz matične knjige rođenih ili drugu relevantnu dokumentaciju.

Koliko novca se može dobiti putem energetskog dodatka?

Iznos energetskog dodatka ovisi o različitim faktorima, uključujući primanja i broj članova domaćinstva. Detaljnije informacije o iznosima možete pronaći na službenoj internetskoj stranici Ministarstva socijalne skrbi. Izvješća o energetskom dodatku isplaćuju se mjesečno putem žiro računa.

Imaju li umirovljenici pravo na retroaktivnost energetskog dodatka?

Umirovljenici koji zadovoljavaju sve uvjete imaju pravo na retroaktivno plaćanje energetskog dodatka od datuma podnošenja zahtjeva. To znači da će se iznos dodatka isplatiti za razdoblje koje je prošlo od podnošenja zahtjeva do prihvaćanja i odobrenja istog.

 • Da biste ostvarili prava na energetski dodatak:
 • Morate biti umirovljenik i imati najmanje 65 godina ili biti osoba s invaliditetom ili primatelj invalidske mirovine.
 • Vaša primanja moraju biti niža od određenih pragova.
 • Morate podnijeti zahtjev nadležnoj instituciji i priložiti odgovarajuću dokumentaciju.
 • Dodatak se može koristiti za plaćanje računa za električnu energiju, plin i toplinsku energiju.
 • Iznos dodatka ovisi o faktorima kao što su primanja i broj članova domaćinstva.
 • Umirovljenici imaju pravo na retroaktivno plaćanje dodatka od datuma podnošenja zahtjeva.

Dokumentacija potrebna za energetski dodatak

Potreba za dokumentacijom

Da biste ostvarili energetski dodatak kao umirovljenik, morate priložiti određenu dokumentaciju kako biste dokazali svoje pravo na dodatak. U nastavku je naveden popis dokumentacije koju je potrebno dostaviti.

Popis potrebne dokumentacije

 • Preslika osobne iskaznice
 • Preslika potvrde o mirovini
 • Popis primanja za zadnji mjesec
 • Potvrda o prebivalištu
 • Potvrda o vlasništvu/nekretninama

Primjeri obrazaca i uputa

Navedeni obrasce i upute za ispunjavanje možete preuzeti na web stranici Ministarstva gospodarstva, rada i korištenja.

Savjeti za pripremu dokumentacije

 • Predajte sve potrebne dokumente u potpunosti kako biste izbjegli kašnjenja u obradi vašeg zahtjeva.
 • Provjerite jesu li sve kopije jasne i čitljive kako bi se moglo lakše provjeriti vaše podatke.
 • Priložite sve tražene dokumente kako biste bili sigurni da će vaša prijava biti ispravno obrađena.

Rokovi i kontakt informacije

Obratite se najbližem Centru za socijalnu skrb ili Ministarstvu gospodarstva, rada i korištenja radi dodatnih informacija o rokovima i kontakt informacijama.

Porezi i doprinosi na energetski dodatak

Energetski dodatak koji umirovljenici dobivaju ima svoju poreznu i doprinosnu obvezu. Ova obveza odnosi se na različite poreze i doprinose koji se primjenjuju na taj dodatak.

Porezi

Na energetski dodatak umirovljenika primjenjuju se sljedeći porezi:

 • Porez na dohodak – Svotu primljenog energetskog dodatka umirovljenici moraju prijaviti kao dodatnu dohodovnu stavku u svojoj godišnjoj poreznoj prijavi. Visina poreza na dohodak ovisit će o ukupnom iznosu primljenog dodatka i poreznom razredu umirovljenika.
 • Porez na dodanu vrijednost (PDV) – Energetski dodatak nije oslobođen od PDV-a. Na svaki isplaćeni iznos dodatka primjenjivat će se važeća stopa PDV-a u Republici Hrvatskoj.

Doprinosi

Na dodatak umirovljenika primjenjuju se sljedeći doprinosi:

 • Mirovinsko osiguranje – Iz dodatka će se obračunavati doprinos za mirovinsko osiguranje prema važećim stopama i uvjetima. Ovaj doprinos osigurava umirovljenicima prava iz mirovinskog sustava.
 • Zdravstveno osiguranje – Također, iz dodatka će se obračunavati doprinos za zdravstveno osiguranje prema važećim stopama i uvjetima. Ovaj doprinos osigurava umirovljenicima pristup zdravstvenim uslugama.

Umirovljenici koji primaju energetski dodatak trebaju biti svjesni porezne i doprinosne obveze povezane s tim dodatkom. Važno je pravilno prijaviti primljeni dodatak pri podnošenju godišnje porezne prijave i redovito plaćati poreze i doprinose kako bi se izbjegle eventualne sankcije i probleme s poreznom upravom.

Kazne i sankcije u vezi s energetskim dodatkom

Jednom kada je netko stekao pravo na energetski dodatak kao umirovljenik, važno je pridržavati se svih propisa koji se odnose na tu povlasticu. Ukoliko se ne poštuju pravila, mogu se primijeniti određene kazne i sankcije.

Moguće kazne i sankcije

U slučaju namjernog ili nenamjernog kršenja pravila vezanih uz energetski dodatak, može doći do sljedećih kazni i sankcija:

 • Mogući gubitak prava na energetski dodatak za određeno razdoblje
 • Obveza vraćanja već isplaćenog iznosa energetskog dodatka
 • Financijska kazna koja će biti određena ovisno o težini prekršaja
 • Poništenje prava na energetski dodatak za buduća razdoblja
 • Pravni postupak i mogućnost plaćanja sudske troškove

Prevencija prekršaja

Da biste izbjegli kazne i sankcije u vezi s energetskim dodatkom, važno je pažljivo proučiti pravila i uvjete. Također je bitno redovito provjeravati ažuriranja i obavijesti koje se odnose na ovu tema kako biste bili u toku.

Ako niste sigurni u vezi nečeg ili imate pitanja o energetskom dodatku, uvijek možete konzultirati relevantne institucije ili se obratiti stručnjaku za pravne savjete.

Zaključak

Energetski dodatak za umirovljenike je povlastica koja se dodjeljuje onima kojima je potrebna pomoć u plaćanju računa za energiju. Međutim, važno je pridržavati se pravila kako bi se izbjegle kazne i sankcije. Budite informirani i pridržavajte se propisa kako biste iskoristili sve benefite koje energetski dodatak nudi.

FAQ:

Što je energetski dodatak za umirovljenike?

Energetski dodatak za umirovljenike je financijska pomoć koju umirovljenici mogu dobiti kako bi lakše podmirili troškove za energiju, kao što su računi za struju, plin ili ogrjev.

Koje uvjete trebam ispunjavati da bih dobio energetski dodatak?

Da biste dobili energetski dodatak, morate biti umirovljenik s mirovinom koja je niža od određenog iznosa utvrđenog od strane relevantne institucije. Također, obično postoji i dodatni uvjet o godišnjem prihodu umirovljenika.

Kako se prijaviti za energetski dodatak?

Da biste se prijavili za energetski dodatak, trebate popuniti poseban obrazac koji se može dobiti na relevantnoj instituciji ili preko interneta. Osim toga, trebat će vam neki dokumenti, kao što su vaša osobna iskaznica, izvod iz matične knjige rođenih ili dokaz o mirovini.

Koliko novca mogu dobiti kao energetski dodatak?

Iznos energetskog dodatka može varirati ovisno o različitim faktorima, kao što su vaša mirovina, godišnji prihod i troškovi energije. Uobičajeno je da se dodatak isplaćuje mjesečno i da se iznos može mijenjati svake godine.

Mogu li dobiti energetski dodatak ukoliko sam zaposlen ili imam neki drugi izvor prihoda?

Moguće je da dobijete energetski dodatak čak i ako radite ili imate neki drugi izvor prihoda. Međutim, postoje ograničenja u pogledu godišnjeg prihoda koji možete ostvariti kako biste bili kvalificirani za dodatak.

Treba li energetski dodatak vraćati ili je to bespovratna pomoć?

Energetski dodatak je obično bespovratna pomoć koju ne morate vraćati. Međutim, svaka relevantna institucija može imati svoje specifične uvjete, stoga je važno provjeriti uvjete i upute kako bi se točno znalo kako dodatak funkcionira.

Categories: 2023hr