Hzz Isplata Naknada Za Nezaposlene 2023

Hzz Isplata Naknada Za Nezaposlene 2023

Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) objavio je plan isplate naknada za nezaposlene za 2023. godinu. Ovaj plan ima za cilj pružiti pomoć nezaposlenim osobama u Hrvatskoj, te im omogućiti financijsku stabilnost tokom razdoblja nezaposlenosti.

Isplata naknada za nezaposlene je ključna aktivnost HZZ-a, koja se temelji na zakonima koji reguliraju prava i obveze nezaposlenih osoba. Ova pomoć omogućuje nezaposlenima da zadovolje svoje osnovne potrebe i prežive razdoblje traženja novog posla.

HZZ je odgovoran za procjenu i odobravanje naknada za nezaposlene, kao i za određivanje visine tih naknada, što ovisi o prethodnim prihodima zaposlenika.

Plan isplate naknada za nezaposlene za 2023. godinu je osmišljen s ciljem pružanja jasnoće i transparentnosti nezaposlenima. Uključuje redovite mjesečne isplate naknada, kao i posebne naknade za određene kategorije nezaposlenih osoba, kao što su mladi, stariji od 50 godina ili osobe s invaliditetom.

Contents

Kako do naknade za nezaposlene

Da biste ostvarili pravo na naknadu za nezaposlene, morate slijediti određene korake:

1. Registracija na HZZ-u

Prvi korak je registracija na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (HZZ). Za to trebate posjetiti najbliži ured HZZ-a i ispuniti prijavu za nezaposlene. Tijekom registracije trebate pružiti sve potrebne dokumente i informacije o vašem prethodnom zaposlenju.

2. Potvrda o nezaposlenosti

Nakon što ste se registrirali na HZZ-u, morate dobiti potvrdu o nezaposlenosti. Da biste to učinili, trebate svakog mjeseca osobno posjetiti HZZ i dostaviti dokaz o tome da aktivno tražite posao. Ako ne možete osobno doći, možete se dogovoriti za elektroničko slanje dokaza.

3. Evidencija o aktivnom traženju posla

Da biste ostvarili prava na naknadu za nezaposlene, morate redovito dostavljati evidenciju o aktivnom traženju posla. To znači da morate svakodnevno tražiti posao, prijavljivati se na oglase za posao i pratiti sve propise HZZ-a. Dokaz o aktivnom traženju posla može biti umeći na obrazac ili elektronički zapis.

4. Održavanje radne sposobnosti

Za vrijeme korištenja naknade za nezaposlene, morate održavati radnu sposobnost. To znači da morate biti zdravi i sposobni za rad. Ako imate zdravstvene probleme ili ste privremeno nesposobni za rad, morate pravovremeno obavijestiti HZZ i dostaviti potrebnu dokumentaciju.

You might be interested:  Mjesečeve Mijene 2023 Dijeta

5. Pružanje povratne informacije o zapošljavanju

Jednom kada pronađete posao, morate javiti HZZ-u kako biste obavijestili o svom novom zaposlenju. To je važno jer prekidom prvobitnog statusa nezaposlene osobe gubite pravo na naknadu za nezaposlene.

Pravovremenim praćenjem ovih koraka i uputama HZZ-a možete ostvariti pravo na naknadu za nezaposlene i olakšati si traženje novog posla.

Uslovi za ostvarivanje prava

 • Za ostvarivanje prava na isplatu naknade za nezaposlene potrebno je biti prijavljen kao nezaposlena osoba kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ).
 • HZZ će odobriti isplatu naknade samo onim nezaposlenim osobama koje zadovoljavaju sljedeće uvjete:
 1. Biti državljanin Republike Hrvatske.
 2. Biti stariji od 15 godina.
 3. Imati prijavljeno prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske.
 4. Biti sposoban za rad.

Uz navedene opće uvjete, postoji i niz specifičnih uvjeta koje moraju ispunjavati nezaposlene osobe ovisno o vrsti naknade koju žele ostvariti. Ti uvjeti mogu uključivati:

 • Duljinu prethodnog radnog staža.
 • Vrijeme tijekom kojeg je osoba bila prijavljena kao nezaposlena.
 • Iznos prethodne plaće ili prosječne plaće u određenom razdoblju.
 • Specifične kvalifikacije ili obrazovanje.

Za detaljnije informacije o uvjetima za ostvarivanje prava na isplatu naknade za nezaposlene, preporučuje se kontaktirati Hrvatski zavod za zapošljavanje ili posjetiti njihovu službenu web stranicu.

Rokovi za podnošenje zahteva

Zahtevi za isplatu naknada za nezaposlene mogu se podnositi u određenim vremenskim periodima. Rokovi za podnošenje zahteva su jasno definisani kako bi se olakšao proces i obezbedila blagovremena obrada zahteva.

Redovni rokovi za podnošenje zahteva

Zahtevi za isplatu naknada za nezaposlene se podnose u sledećim redovnim terminima:

 • Januarski rok – od 1. januara do 31. januara
 • Februarski rok – od 1. februara do 28. februara
 • Martovski rok – od 1. marta do 31. marta

Dodatni rokovi za podnošenje zahteva

Dodatni rokovi za podnošenje zahteva

Pored redovnih termina, postoji mogućnost podnošenja zahteva i van ovih rokova u slučajevima kada postoje posebne okolnosti ili kada je neophodno hitno reagovati. Ovi dodatni rokovi se objavljuju na zvaničnoj internet stranici HZZ-a.

Važno

Podnosilac zahteva je odgovoran za podnošenje zahteva u propisanom vremenskom roku. Nakon isteka roka, zahtevi se neće razmatrati, osim u slučajevima kada postoje posebni razlozi i dogovor sa nadležnim institucijama.

Dokumentacija potrebna za podnošenje zahteva

Pri podnošenju zahteva za isplatu naknada za nezaposlene, potrebno je prikupiti sledeću dokumentaciju:

1. Lični dokumenti

 • Važeća lična karta ili pasoš
 • JMBG (Jedinstveni matični broj građana)
 • Dokaz o državljanstvu

2. Dokumentacija o prethodnom zaposlenju

 • Rešenje o prestanku radnog odnosa ili otkazni rok
 • Potvrda o prijavi na obavezno socijalno osiguranje (M-1 obrazac)
 • Poslednji dokaz o zaradama (plata, naknade, bonusi)

3. Potvrda o nezaposlenosti

Potvrdu o nezaposlenosti možete dobiti u najbližem regionalnom centru HZZ-a. Potrebno je dostaviti:

 • Popunjeni obrazac zahteva za potvrdu o nezaposlenosti
 • Dokaz o prethodnom zaposlenju
 • Dokaz o prestanku radnog odnosa

4. Ostala dokumentacija

 • Dokaz o prijavljenom prebivalištu
 • Dokaz o visini dosadašnjih primanja
 • Dokazi o dodatnim zaradama (ako ih ima)
 • Dokaz o porodičnom statusu (ukoliko se podnosi zahtev za dodatne naknade)

Napomena: Sva dokumentacija mora biti originalna ili overena kopija. Detaljnije informacije o potrebnoj dokumentaciji možete dobiti u najbližem regionalnom centru HZZ-a.

Iznos naknade i trajanje isplate

Iznos naknade i trajanje isplate

Visina naknade koju nezaposleni mogu dobiti putem HZZ-a ovisi o prethodnoj plaći koju su imali i duljini radnog staža. Najniži iznos naknade iznosi 750 kuna, dok najviši iznos može biti do 6000 kuna. Prikaz iznosa naknade može se vidjeti u sljedećoj tablici:

Prethodna plaća Duljina staza Iznos naknade
Do 2000 kuna Do 5 godina 750 kuna
2000 – 3000 kuna 5 – 10 godina 1500 kuna
3000 – 4000 kuna 10 – 15 godina 2500 kuna
4000 – 5000 kuna 15 – 20 godina 3500 kuna
5000 – 6000 kuna Više od 20 godina 4500 kuna
Više od 6000 kuna Više od 20 godina 6000 kuna
You might be interested:  Ljubav Na Selu 2023 Kandidati

Isplata naknade za nezaposlene obavlja se mjesečno. Pravo na naknadu imaju nezaposlene osobe koje su se prijavile HZZ-u i ispunjavaju određene uvjete. Trajanje isplate naknade ovisi o duljini prijavljenog razdoblja nezaposlenosti i može biti određeno na razdoblje od nekoliko mjeseci do više godina.

Porezi i doprinosi na isplatu naknade

Prilikom isplate naknade za nezaposlene, obveznici su dužni platiti određene poreze i doprinose. Ovi porezi i doprinosi su namijenjeni financiranju socijalne sigurnosti i omogućavanju pravednog sustava socijalne pomoći.

1. Porezi na isplatu naknade

 • Dohodak od naknade – Naknade za nezaposlene smatraju se dohotkom za koji je potrebno platiti porez na dohodak. Visina poreza ovisi o iznosu naknade i drugim faktorima, kao što su osobni odbitak i visina prihoda ostvarenih iz drugih izvora.
 • Porez na dohodak od kapitala – Ako korisnik naknade generira prihode od kapitala, kao što su dividende ili kamati, potrebno je platiti i poseban porez na te prihode.

2. Doprinosi na isplatu naknade

 • Mirovinsko osiguranje – Osobe koje primaju naknadu za nezaposlene obvezne su uplaćivati doprinose za mirovinsko osiguranje. Visina doprinosa ovisi o visini naknade i mirovinskom stupu u kojem se korisnik nalazi.
 • Zdravstveno osiguranje – Također je potrebno plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje. Visina doprinosa ovisi o visini naknade.
 • Invalidsko osiguranje – Osobe koje su primile naknadu za nezaposlene također su obvezne uplatiti doprinose za invalidsko osiguranje. Visina doprinosa ovisi o visini naknade.

3. Izvoriplaćanja

Porez/doprinos Stopa
Dohodak od naknade 17%
Porez na dohodak od kapitala 12%
Mirovinsko osiguranje 15%
Zdravstveno osiguranje 8.5%
Invalidsko osiguranje 1.7%

Važno je napomenuti da su navedene stope podložne promjenama te je potrebno uvijek provjeriti najnovije informacije kod nadležnih tijela.

Pravni status nezaposlenih lica

Nezaposlena lica imaju određen pravni status koji im obezbeđuje određena prava i obaveze. U Republici Hrvatskoj, ta prava i obaveze regulirana su Zakonom o radu i drugim važećim propisima.

Prava nezaposlenih lica

Prva prava nezaposlenih lica uključuju:

 • Pravo na naknadu za nezaposlene
 • Pravo na zdravstveno osiguranje
 • Pravo na mirovinsko osiguranje
 • Pravo na stručno osposobljavanje
 • Pravo na pomoć pri zapošljavanju

Obaveze nezaposlenih lica

Obaveze nezaposlenih lica uključuju:

 1. Redovno prijavljivanje na Hrvatski zavod za zapošljavanje
 2. Aktivno traženje posla
 3. Pridržavanje propisa o radnom vremenu i ugovoru o radu
 4. Pridržavanje pravila i procedura programa stručnog osposobljavanja

Pravni status nezaposlenih lica u postupku isplate naknada

U postupku isplate naknada za nezaposlene, nezaposlenim licima mogu biti postavljena određena pravila i uslovi koje moraju ispuniti kako bi ostvarila pravo na naknadu. Ovi uslovi uključuju redovno podnošenje prijave na Hrvatski zavod za zapošljavanje, aktivno traženje posla, pridržavanje propisa o radnom vremenu, i druge.

Pravna zaštita nezaposlenih lica

Nezaposlena lica imaju pravo na pravnu zaštitu u slučaju nepoštovanja njihovih prava ili zloupotrebe od strane poslodavaca ili drugih institucija. Ukoliko nezaposlena lica smatraju da su im povređena prava, mogu se obratiti nadležnim institucijama, kao što su inspektorat rada ili sudovi.

Prava i obaveze nezaposlenih lica
Prava Obaveze
Pravo na naknadu za nezaposlene Redovno prijavljivanje na Hrvatski zavod za zapošljavanje
Pravo na zdravstveno osiguranje Aktivno traženje posla
Pravo na mirovinsko osiguranje Pridržavanje propisa o radnom vremenu i ugovoru o radu
Pravo na stručno osposobljavanje Pridržavanje pravila i procedura programa stručnog osposobljavanja
Pravo na pomoć pri zapošljavanju
You might be interested:  Tony Cetinski Koncerti 2023

Programi za zapošljavanje i obuka

Agencija za zaposljavanje Hrvatskog zavoda za zaposljavanje (HZZ) provodi različite programe za zapošljavanje i obuku u cilju pomoći nezaposlenim osobama u pronalaženju posla i sticanju novih vještina.

Javni radovi

Javni radovi su program kojim se nezaposlene osobe uključuju u radne aktivnosti u javnom sektoru. Ovaj program omogućava stjecanje radnog iskustva i razvoj radnih vještina. Osobe koje sudjeluju u javnim radovima primaju naknadu za svoj rad.

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Ovaj program omogućava nezaposlenim osobama stjecanje praktičnih znanja i vještina kroz obavljanje posla u određenom poduzeću ili ustanovi. Osoba se stručno osposobljava za određeno zanimanje, ali ne ulazi u radni odnos s poslodavcem. Tijekom stručnog osposobljavanja, osoba ima pravo na novčanu naknadu.

Obrazovne mjere

HZZ provodi različite obrazovne programe kako bi nezaposlenim osobama omogućio stjecanje novih vještina i poboljšanje njihovih kvalifikacija. Obrazovne mjere uključuju besplatne tečajeve, radionice, seminare i druge oblike obrazovanja. Cilj je povećati konkurentnost nezaposlenih osoba na tržištu rada.

Mjere samozapošljavanja

HZZ pruža podršku nezaposlenim osobama koje žele pokrenuti vlastiti posao. Kroz mjere samozapošljavanja, HZZ pruža financijsku pomoć, stručnu podršku i obrazovne programe kako bi nezaposlene osobe bile uspješne u pokretanju i vođenju vlastitog poduzeća.

Programi za mlade

HZZ nudi razne programe i mjere za zapošljavanje mladih osoba kako bi im pomogao u pronalaženju prvog posla i stjecanju potrebnog radnog iskustva. Ovi programi uključuju stručno osposobljavanje, obrazovne mjere i poticaje za zapošljavanje mladih.

Potpore za poslodavce

Kako bi potaknuo zapošljavanje, HZZ pruža potpore i poticaje poslodavcima koji zapošljavaju nezaposlene osobe. Ovi programi nude financijske poticaje, subvencije plaća i druge olakšice za poslodavce koji zapošljavaju nezaposlene osobe.

FAQ:

Koje su promjene za isplatu naknada za nezaposlene u 2023. godini?

U 2023. godini će doći do nekoliko promjena u vezi isplate naknada za nezaposlene. Jedna od tih promjena je povećanje iznosa naknade za nezaposlene. Osim toga, planira se i produženje trajanja isplate naknade za određeni broj mjeseci. Detalji o ovim promjenama će biti objavljeni od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ).

Koliko će biti povećanje iznosa naknade za nezaposlene?

Trenutno nije poznato koliko će biti povećanje iznosa naknade za nezaposlene u 2023. godini. Precizne informacije o povećanju će biti objavljene od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) kada bude usvojen novi proračun.

Hoće li svi nezaposleni dobiti povećanje iznosa naknade?

Da, ukoliko bude povećanja iznosa naknade za nezaposlene, to će se primjenjivati na sve nezaposlene koji su uključeni u program isplate naknada. Međutim, detalje o kriterijima za primanje veće naknade će odrediti Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ).

Koliko mjeseci će se produžiti isplata naknade za nezaposlene?

Trenutno nije poznato koliko će se mjeseci produžiti isplata naknade za nezaposlene. Odluka o trajanju isplate će biti donesena od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) i objavljena nakon usvajanja novog proračuna.

Koje su ostale promjene za nezaposlene u 2023. godini?

Osim povećanja iznosa naknade i produženja trajanja isplate, HZZ planira uvesti određene programe i mjere za pomoć nezaposlenima u pronalaženju novog posla. Detalji o ovim promjenama će biti objavljeni od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) u sklopu njihovog programa podrške.

Kako mogu provjeriti jesam li upisan za isplatu naknade za nezaposlene?

Da biste provjerili jeste li upisani za isplatu naknade za nezaposlene, možete kontaktirati Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) putem telefona ili osobno otići u njihovu najbližu poslovnicu. Tamo će vam moći reći jeste li trenutno uključeni u njihov program isplate naknada ili ne.

Categories: 2023hr