Izredna Uskladitev Pokojnin 2023

Izredna Uskladitev Pokojnin 2023

Prema novom zakonodavstvu koje je usvojeno u Hrvatskoj, od 2023. godine bit će dostupna nova vrsta mirovine poznata kao izvanredna usklađena mirovina. Ova mirovina ima za cilj osigurati adekvatnu financijsku podršku umirovljenicima koji se suočavaju s posebnim izazovima i potrebama.

Izvanredna usklađena mirovina namijenjena je umirovljenicima koji su dugo radili, ali su im primanja bila niža zbog različitih okolnosti, poput radnih prekida ili zdravstvenih problema. Ova mirovina omogućuje tim umirovljenicima da dobiju dodatna sredstva koja će im pomoći da dostignu razinu prihoda koja je potrebna za dostojanstven život u mirovini.

Glavna odlika izvanredne usklađene mirovine je to što se iznos mirovine prilagođava pojedinačnim potrebama umirovljenika. To znači da će umirovljenici koji primaju ovu vrstu mirovine moći računati na stabilno povećanje mjesečnih primanja kako se mijenjaju životni uvjeti i troškovi.

Program izvanredne usklađene mirovine 2023. godine predstavlja pomak prema pravednijem i održivijem mirovinskom sustavu u Hrvatskoj. Ova inicijativa ima za cilj pružiti podršku najranjivijim skupinama umirovljenika i osigurati da imaju adekvatnu financijsku zaštitu tijekom njihove mirovine. Izvanredna usklađena mirovina predstavlja važan korak u pravom smjeru prema socijalnoj pravdi i jednakosti u mirovinskom sustavu.

Contents

Pozadina i svrha mirovinske reforme

Mirovinski sustav u Republici Hrvatskoj prošao je brojne promjene tijekom godina, a izvanredna usklađena mirovina 2023. godine je nova mirovinska reforma koja ima za cilj poboljšati sustav i osigurati stabilne mirovine za umirovljenike.

Razlozi za mirovinsku reformu

 • Povećanje stope starenja stanovništva – Hrvatska se suočava s demografskim izazovima, uključujući povećanje stope starenja stanovništva. Kako se populacija stari, mirovinski sustav se suočava s većim pritiskom jer se povećava broj umirovljenika u odnosu na radno aktivno stanovništvo.
 • Financijska održivost mirovinskog sustava – S obzirom na demografske promjene i povećane troškove mirovinskog sustava, potrebne su promjene kako bi se osigurala dugoročna financijska održivost. Izvanredna usklađena mirovina 2023. godine je jedna od mjera koje će pomoći u postizanju stabilnosti i održivosti mirovinskog sustava.
 • Pravednost i socijalna zaštita – Mirovinska reforma ima za cilj osigurati pravedniju raspodjelu mirovina i socijalnu zaštitu za sve umirovljenike. Cilj je smanjiti razlike u visini mirovina između umirovljenika s različitim radnim stažem i primanjima.
 • Promjene na tržištu rada – Promjene na tržištu rada, poput povećanja neformalnog rada i fleksibilnih oblika zaposlenja, utječu na mirovinski sustav. Reforma će prilagoditi mirovinski sustav tim promjenama kako bi osigurala pravedan tretman svih umirovljenika.

Svrha mirovinske reforme

Svrha mirovinske reforme

Glavna svrha izvanredne usklađene mirovine 2023. godine je postizanje održivosti i stabilnosti mirovinskog sustava te osiguranje adekvatnih mirovina za sve umirovljenike. Ključni ciljevi reforme su sljedeći:

 1. Poboljšanje financijske održivosti mirovinskog sustava kroz uvođenje novih izvora financiranja i smanjenje pritiska na državni proračun.
 2. Smanjenje razlika u visini mirovina između umirovljenika s različitim radnim stažem i primanjima kako bi se osigurala pravednija raspodjela mirovina.
 3. Jačanje socijalne zaštite umirovljenika i osiguranje adekvatnih mirovina za sve umirovljenike.
 4. Promjena mirovinskog sustava u skladu s demografskim promjenama i promjenama na tržištu rada kako bi se osigurao njegov dugoročni opstanak.
You might be interested:  Cijena Čišćenja Po Satu 2023

Izvanredna usklađena mirovina 2023. godine predstavlja korak prema stvaranju održivog mirovinskog sustava koji će osigurati sigurnu i stabilnu budućnost za sve umirovljenike u Republici Hrvatskoj.

Uvjeti za ostvarivanje izvanredne usklađene mirovine

 • Osoba mora imati navršenih 65 godina života i barem 15 godina mirovinskog staža kako bi ostvarila izvanrednu usklađenu mirovinu.
 • Mirovinski staž uključuje sve godine koje su doprinijele mirovinskom fondu, uključujući godine rada, razdoblja nezaposlenosti, ali i razdoblja kada je osoba primala invalidsku ili prijevremenu mirovinu.
 • U slučaju da osoba nije navršila 65 godina života, ali ima 60 godina i 35 godina mirovinskog staža, također može ostvariti pravo na izvanrednu usklađenu mirovinu.
 • Mjesečni iznos mirovine ovisi o broju godina mirovinskog staža i osnovici na koju se mirovina obračunava. Što je veći mirovinski staž, to je i iznos mirovine veći.

Također, važno je napomenuti da se izvanredna usklađena mirovina automatski godišnje usklađuje prema inflaciji i drugim čimbenicima kako bi se osigurala primjerena kupovna moć umirovljenika.

Kriteriji za određivanje visine mirovine

Kriteriji za određivanje visine mirovine

 • Broj godina staža: Visina mirovine ovisi o broju godina staža koje je osoba ostvarila tijekom svog radnog vijeka. Što je veći broj godina staža, to je mirovina obično veća.
 • Prosječna plaća: Velik faktor u određivanju visine mirovine je prosječna plaća koju je osoba primila tijekom radnog vijeka. Što je prosječna plaća veća, to je i mirovina veća.
 • Starosna dob: Visina mirovine ovisi o starosnoj dobi osobe u trenutku umirovljenja. Što je osoba starija, to će mirovina obično biti veća.
 • Predčasna mirovina: Ako osoba odabere umirovljenje prije zakonske starosne dobi, mirovina se može umanjiti. To znači da će osoba s ranijim umirovljenjem imati nižu mirovinu u usporedbi s onima koji čekaju do zakonske starosne dobi.
 • Invalidska mirovina: Ako osoba prima invalidsku mirovinu, visina mirovine će se odrediti na temelju invaliditeta i procijenjenih mogućnosti za rad.

Uz navedene kriterije, mogu postojati i dodatni čimbenici koji utječu na visinu mirovine, kao što su posebne mirovine za branitelje, ratne vojne invalide ili osobe s posebnim potrebama. U konačnici, visina mirovine će ovisiti o kombinaciji svih navedenih faktora i pravila mirovinskog sustava u Hrvatskoj.

Primjena izvanredne usklađene mirovine: kako se prijaviti

Ako ispunjavate uvjete za primanje izvanredne usklađene mirovine 2023. godine, važno je da pravilno podnesete prijavu kako biste ostvarili svoje pravo na mirovinu. U nastavku su navedeni koraci koje trebate slijediti kako biste se prijavili za ovu vrstu mirovine:

1. Prikupite potrebne dokumente

Da biste podnijeli prijavu za izvanrednu usklađenu mirovinu, potrebno je prikupiti određene dokumente. Ovisno o vašem statusu, moguće je da ćete morati priložiti sljedeće:

 • Dokaz o vašem identitetu (npr. osobna iskaznica, putovnica)
 • Potvrda o boravištu ili prebivalištu
 • Dokumentacija koja dokazuje vaš status (npr. radni staž, invalidnost)
 • Podaci o vašim financijskim sredstvima (npr. izvodi iz banke, porezne prijave)

2. Popunite prijavni obrazac

Nakon što prikupite potrebne dokumente, trebate popuniti prijavni obrazac za izvanrednu usklađenu mirovinu. Ovaj obrazac možete dobiti u mirovinskom uredu ili ga možete preuzeti sa službene web stranice mirovinskog fonda. Pažljivo pročitajte upute i pažljivo popunite sve zahtijevane informacije. Provjerite je li obrazac potpisan i priložite sve potrebne dokumente.

3. Podnesite prijavu

Na kraju, trebate podnijeti svoju prijavu. Ovisno o mirovinskom fondu, prijavu možete dostaviti osobno u njihovu poslovnicu, poštom ili putem elektroničke pošte. Provjerite koja je metoda prihvata prijava dostupna i koja je najprikladnija za vašu situaciju.

4. Pratite svoju prijavu

Nakon što podnesete svoju prijavu, važno je pratiti njezin napredak. Možete kontaktirati mirovinski fond kako biste provjerili jesu li primili vašu prijavu i je li sve u redu. Također, ako se zahtijeva dodatna dokumentacija ili informacije, bit ćete obaviješteni i trebate ih dostaviti u odgovarajućem roku.

Slijedeći ove korake i pravilno podnesući prijavu, povećavate svoje šanse da ostvarite pravo na izvanrednu usklađenu mirovinu 2023. godine. Ako imate bilo kakva dodatna pitanja ili nedoumice, preporučuje se da se obratite mirovinskom uredu kako biste dobili točne informacije i podršku pri podnošenju vaše prijave.

You might be interested:  Jednokratna Pomoć Umirovljenicima 2023

Očekivani učinci izvanredne usklađene mirovine

Povećanje mirovinskih primanja

Uvođenje izvanredne usklađene mirovine donijet će značajno povećanje mirovinskih primanja za umirovljenike. Očekuje se da će ova mjera omogućiti rast mirovina za prosječno 5 do 7% u odnosu na postojeće iznose. To će umirovljenicima pružiti dodatnu financijsku sigurnost i poboljšati njihovu kvalitetu života.

Smanjenje siromaštva među umirovljenicima

Jedan od glavnih ciljeva izvanredne usklađene mirovine je smanjenje siromaštva među umirovljenicima. Trenutno velik broj umirovljenika živi na granici siromaštva ili ispod nje. Povećanje mirovina putem ove mjere omogućit će umirovljenicima da zadovolje osnovne potrebe, kao što su hrana, stanovanje i zdravstvena skrb, bez da se suočavaju s financijskim poteškoćama.

Poticaj za gospodarski rast

Izvanredna usklađena mirovina također će imati pozitivan učinak na gospodarski rast zemlje. Povećanje mirovina rezultirat će većom potrošnjom umirovljenika, što će potaknuti potražnju i pridonijeti jačanju gospodarstva. Očekuje se da će ovaj poticaj imati pozitivne učinke na druge sektore, poput ugostiteljstva, trgovine i turizma.

Poboljšanje socijalne pravde

Ova mjera također ima za cilj poboljšati socijalnu pravdu među umirovljenicima. Dosadašnji sustav usklađivanja mirovina nije ravnomjerno redistribuirao dohodak, što je rezultiralo velikim disparitetima među umirovljenicima. Uvođenjem izvanredne usklađene mirovine, očekuje se da će se smanjiti te nepravde i da će se omogućiti ravnomjernija raspodjela dohotka među umirovljenicima.

Povećanje socijalne sigurnosti

Osim povećanja mirovinskih primanja, izvanredna usklađena mirovina će poboljšati i socijalnu sigurnost umirovljenika. Veće mirovine omogućit će umirovljenicima da se osjećaju sigurnije i manje ovisne o socijalnim programima ili pomoći od drugih. Ova mjera će također smanjiti rizik od siromaštva među umirovljenicima i pružiti im veću stabilnost u njihovim godinama zasluženog odmora.

Utjecaj na mirovinski sustav

Izvanredna usklađena mirovina koja će se primjenjivati od 2023. godine ima značajan utjecaj na mirovinski sustav u Hrvatskoj. Ova nova mjera ima nekoliko glavnih posljedica:

Povećanje troškova sustava mirovina

Uvođenje izvanredne usklađene mirovine povećat će troškove mirovinskog sustava zbog dodatnih isplata koje će biti potrebne. Ovo će zahtijevati dodatna sredstva iz državnog proračuna ili može dovesti do povećanja doprinosa za mirovinsko osiguranje.

Promjene u starosnoj granici za umirovljenje

Izvanredna usklađena mirovina također može utjecati na starosnu granicu za umirovljenje. Uzimajući u obzir iznos usklađene mirovine, može se promijeniti dobna granica za odlazak u mirovinu, što će imati utjecaj na radnu snagu i dugoročnu održivost mirovinskog sustava.

Razlike između postojećih i novih umirovljenika

Ova nova mjera također može stvoriti razlike između postojećih i novih umirovljenika. Oni koji su već umirovljeni prije 2023. godine neće imati pravo na izvanrednu usklađenu mirovinu, dok će oni koji se umirovljuju nakon toga imati dodatne beneficije. To može dovesti do narušavanja ravnoteže i nejednakosti među umirovljenicima.

Mogući pad povjerenja u mirovinski sustav

Izvanredna usklađena mirovina može dovesti do pada povjerenja u mirovinski sustav jer će mnogi građani percipirati ovu mjeru kao nepravednu ili kao dodatno opterećenje na državni proračun. To može dovesti do smanjenja volje pojedinaca da doprinose mirovinskom sustavu i odluče se za druge oblike štednje za mirovinu.

Prihvaćanje od strane umirovljenika

Utjecaj izvanredne usklađene mirovine također će ovisiti o tome kako će sami umirovljenici prihvatiti ovu promjenu. Ako umirovljenici osjete da je nova mjera u njihovu korist i da će im donijeti veću sigurnost i stabilnost, moguće je da će biti dobro prihvaćena. Međutim, ako nova mjera stvori nezadovoljstvo među umirovljenicima i dovede do smanjenja prihoda, tada može biti otpora i negodovanja.

Promjene u proračunskim prioritetima

Na kraju, izvanredna usklađena mirovina također može utjecati na proračunske prioritete. Dodatni troškovi ovog programa mogu dovesti do smanjenja sredstava koja su bila namijenjena drugim područjima socijalne politike ili gospodarskom razvoju. To može imati širu društvenu i ekonomsku implikaciju.

Pitanja, nedoumice i mogućnosti prilagodbe

Sa implementacijom izvanredne usklađene mirovine 2023. godine, postavlja se niz pitanja i nedoumica u vezi sa prilagođavanjem na ovu novu mirovinsku politiku. Ovaj članak će razmotriti neka od tih pitanja i pružiti mogućnosti za prilagodbu.

Koje su prednosti izvanredne usklađene mirovine?

Izvanredna usklađena mirovina ima za cilj poboljšati financijsku sigurnost umirovljenika i pružiti dodatnu zaštitu protiv inflacije. Uz redovitu usklađenost mirovina prema postojećim propisima, izvanredna usklađena mirovina će osigurati dodatno povećanje mirovina kako bi se uhvatio korak s rastom troškova života.

You might be interested:  Zadar Doček Nove 2023

Koji su uvjeti za dobivanje izvanredne usklađene mirovine?

 1. Određeni minimum godina staža i dobi za umirovljenje.
 2. Redovito plaćanje mirovinskih doprinosa tijekom radne karijere.
 3. Poštivanje propisanih rokova i postupaka zahtjeva za izvanrednu usklađenu mirovinu.
 4. Prihvatljivi prihodi koji se uzimaju u obzir prilikom izračuna mirovine.

Kako se prijaviti za izvanrednu usklađenu mirovinu?

Prijavu za izvanrednu usklađenu mirovinu treba podnijeti nadležnom tijelu za mirovine. Potrebno je pružiti sve relevantne podatke, uključujući osobne podatke, dokaze o radnom stažu i primanja tijekom radnog vijeka. Nakon što se prijava obradi, donijet će se odluka o odobrenju ili odbijanju izvanredne usklađene mirovine.

Koje su mogućnosti prilagodbe na izvanrednu usklađenu mirovinu?

Prilagodba na izvanrednu usklađenu mirovinu može uključivati različite strategije. Neki umirovljenici mogu odlučiti produžiti radni vijek kako bi povećali iznos mirovine. Drugi mogu tražiti dodatnu zaposlenost ili se baviti samostalnim poslom kako bi povećali prihode. Također, moguće je razmotriti alternativne izvore prihoda ili upravljanje postojećim financijskim sredstvima na efikasniji način.

Koja je uloga financijskih savjetnika u prilagodbi na izvanrednu usklađenu mirovinu?

Financijski savjetnici igraju ključnu ulogu u prilagodbi na izvanrednu usklađenu mirovinu. Oni mogu pružiti stručne savjete o najboljim strategijama za maksimiziranje prihoda i optimiziranje financija u mirovini. Savjetnici mogu pomoći u procjeni trenutnih financijskih sredstava, planiranju proračuna i identificiranju prilika za investiranje ili drugih izvora prihoda. Također, financijski savjetnici mogu pružiti potporu i smjernice tijekom perioda prilagodbe na izvanrednu usklađenu mirovinu.

Pitanje Nedoumica Mogućnost prilagodbe
Koji su uvjeti za dobivanje izvanredne usklađene mirovine? Da li moram imati određeni staž ili dob? Provjera uvjeta i podnošenje zahtjeva za mirovinu
Koje su mogućnosti prilagodbe na izvanrednu usklađenu mirovinu? Kako mogu povećati svoju mirovinu? Produženje radnog vijeka i traženje dodatnih izvora prihoda
Koja je uloga financijskih savjetnika u prilagodbi na izvanrednu usklađenu mirovinu? Trebam li se savjetovati s financijskim savjetnikom? Stručni savjeti, planiranje financija, podrška tijekom prilagodbe

U zaključku, izvanredna usklađena mirovina nudi mogućnost poboljšanja financijske sigurnosti umirovljenika, ali zahtijeva prilagodbu na novu mirovinsku politiku. Kroz pažljivo razmatranje uvjeta, prijavu za mirovinu i suradnju s financijskim savjetnicima, umirovljenici mogu pronaći načine za prilagodbu i maksimiziranje svojih mirovinskih prihoda.

FAQ:

Koje su promjene u vezi izvanredne usklađene mirovine u 2023. godini?

U 2023. godini će biti povećana iznos izvanredne usklađene mirovine za 3%. Također, uvodi se mogućnost prijevremenog umirovljenja za osobe s invaliditetom koje imaju minimalno 20 godina staža, umjesto dosadašnjih 25 godina.

Koja je svrha izvanredne usklađene mirovine?

Izvanredna usklađena mirovina namijenjena je invalidnim osobama koje nemaju dovoljno staža za ostvarivanje klasične invalidske mirovine. Ova mirovina omogućuje financijsku potporu tim osobama kako bi imale adekvatan životni standard.

Koje su uvjete potrebno ispuniti za ostvarivanje izvanredne usklađene mirovine?

Da biste ostvarili izvanrednu usklađenu mirovinu, potrebno je biti invalid i imati minimalno 15 godina staža. Također, osoba ne smije biti sposobna za rad i mora biti starija od 50 godina.

Kako se izračunava iznos izvanredne usklađene mirovine?

Iznos izvanredne usklađene mirovine se određuje na temelju prosječne mjesečne plaće u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Taj iznos se zatim množi s koeficijentom koji ovisi o postotku invalidnosti osobe. Konačan iznos mirovine rezultat je te računice.

Kako se prijaviti za izvanrednu usklađenu mirovinu?

Za prijavu za izvanrednu usklađenu mirovinu potrebno je posjetiti najbliži Centar za socijalnu skrb i preuzeti prijavni obrazac. Nakon što popunite obrazac, potrebno je priložiti određenu dokumentaciju koja dokazuje invalidnost i staž. Prijava se tada šalje nadležnom mirovinskom osiguranju na obradu.

Mogu li osobe s invaliditetom raditi i primati izvanrednu usklađenu mirovinu?

Osobe s invaliditetom koje primaju izvanrednu usklađenu mirovinu mogu raditi, ali pod određenim uvjetima. Mirovina će im se smanjiti za svaki iznos koji zarade, ali postoji maksimalni iznos koji mogu zaraditi bez da im se umanji mirovina. Također, postoji ograničenje u radnom vremenu za takve osobe. Detaljne informacije mogu se dobiti u nadležnom mirovinskom osiguranju.

Categories: 2023hr