Zaželi Faza 4 2023

Zaželi Faza 4 2023

Zaželi program je inicijativa koju je pokrenulo Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u Hrvatskoj. Cilj programa je pružiti podršku starijim osobama kroz zapošljavanje i obuku žena koje se brinu o njima. Program pomaže starijim osobama da ostanu u svojim domovima i ima za cilj smanjenje socijalne isključenosti i poboljšanje kvalitete života starijih osoba.

Projekt se sastoji od nekoliko faza, a Faza 4 koja je planirana za 2023. godinu ima za cilj daljnje unapređenje programa i proširenje dostupnosti usluga. Faza 4 će omogućiti zapošljavanje i obuku žena koje će pružati podršku starijim osobama u njihovim domovima. Ove žene će pružati pomoć u kućanskim poslovima, nabavi namirnica, pomoći pri održavanju higijene, kao i pružanju emocionalne podrške i socijalne interakcije.

Zaželi Faza 4 2023. godine će biti nastavak uspješne provedbe prethodnih faza programa, koje su omogućile zapošljavanje više od 7 tisuća žena i pružile podršku više od 15 tisuća starijih osoba diljem Hrvatske. Program je dobio priznanja za svoj doprinos u poboljšanju kvalitete života starijih osoba i smanjenju nezaposlenosti u ženskoj populaciji.

Program Zaželi je jedan od najuspješnijih projekata kada je riječ o integraciji na tržište rada i podršci starijim osobama. Nadamo se da će Faza 4, koja je planirana za 2023. godinu, nastaviti uspješan put i zadovoljiti rastuću potrebu za podrškom starijim osobama u Hrvatskoj.

Zaželi Faza 4 2023

Zaželi Faza 4 2023 je program podrške koji se planira implementirati u Republici Hrvatskoj kako bi se pomoglo u smanjenju nezaposlenosti i pružanju podrške starijim osobama. Ovaj program ima za cilj stvaranje novih radnih mjesta i povećanje kvalitete života starijih osoba.

Program podrške zapošljavanju

Jedna od ključnih komponenti programa Zaželi Faza 4 2023 je podrška zapošljavanju. Kroz ovaj program, bit će stvorena nova radna mjesta za nezaposlene žene koje će pružati podršku starijim osobama. Zapošljavanjem žena iz ranjivih skupina, program će doprinijeti smanjenju nejednakosti na tržištu rada.

Novozaposlene žene će biti obučene za pružanje podrške starijim osobama, uključujući kućanske poslove, pomoć u obavljanju osnovnih svakodnevnih aktivnosti i socijalnu podršku. Ovim će se pomoći starijim osobama da ostanu aktivne i samostalne u svojim domovima, istovremeno pružajući im društvenu interakciju i podršku koja je često potrebna u starijoj dobi.

Program će se provoditi u suradnji s lokalnim samoupravama i uključivat će suradnju s regionalnim i lokalnim organizacijama koje pružaju podršku starijim osobama.

Podrška starijim osobama

Pored podrške zapošljavanju, program Zaželi Faza 4 2023 će također pružiti podršku starijim osobama kroz razne aktivnosti i usluge. Ove aktivnosti mogu uključivati organizaciju grupnih druženja i aktivnosti, podršku u obavljanju šetnji ili odlaska kod liječnika te pružanje podrške u obavljanju kućnih poslova i osnovnih svakodnevnih aktivnosti.

Ove usluge će biti prilagođene potrebama starijih osoba, a cilj je poboljšati kvalitetu njihovog života i omogućiti im da ostanu aktivni i uključeni u zajednicu. Program će pružiti starijim osobama priliku da ostanu u vlastitom domu i osiguraće im sigurnost, podršku i društvenu interakciju koja je važna za njihovo dobrobit.

 • Pružanje podrške u obavljanju kućanskih poslova
 • Pomoć u obavljanju osnovnih svakodnevnih aktivnosti
 • Organizacija grupnih druženja i aktivnosti
 • Podrška u šetnjama i odlascima kod liječnika
You might be interested:  Najbolji Filmovi Na Netflixu 2023

U sklopu programa, bit će osigurana kontinuirana podrška i nadzor kako bi se osigurala kvaliteta pruženih usluga starijim osobama. Lokalne samouprave i organizacije koje provode program bit će odgovorne za praćenje i evaluaciju rada novozaposlenih žena te pružanje podrške starijim osobama kako bi se osigurala njihova dobrobit i zadovoljstvo.

Zaželi Faza 4 2023 je važan program koji će doprinijeti smanjenju nezaposlenosti i pružanju podrške starijim osobama. Kroz podršku zapošljavanju i podršku starijim osobama, ovaj program će poboljšati životne uvjete starijih osoba i omogućiti im da ostanu aktivni i uključeni u zajednicu.

Program podrške za zapošljavanje i podršku starijim osobama

Zaželi Faza 4 2023 je program koji ima za cilj pružanje podrške zapošljavanju i poboljšanje života starijih osoba u Hrvatskoj. Program se temelji na uspješnom prethodnom programu Zaželi te se nastavlja s implementacijom četvrte faze.

Zapošljavanje starijih osoba

Program podrške za zapošljavanje starijih osoba ima za cilj pomoći starijim osobama da ostanu aktivni i uključeni u radnu snagu. Kroz ovaj program, starije osobe će imati priliku raditi u svojoj zajednici i pružati podršku drugim starijim osobama. Ovo će im omogućiti da ostanu socijalno aktivni, održe fizičku i mentalnu aktivnost te ostanu neovisni i korisni članovi društva.

U sklopu programa, starije osobe će biti zaposlene na određeno vrijeme u različitim sektorima kao što su pružanje njega i podrške drugim starijim osobama, čišćenje i održavanje, te organizacija aktivnosti za starije osobe. Kroz svoj rad, ove osobe će biti u mogućnosti pružiti podršku drugim starijim osobama, poboljšati njihovu kvalitetu života i omogućiti im da ostanu u svojim domovima što je duže moguće.

Podrška starijim osobama

Program podrške starijim osobama ima za cilj pružiti starijim osobama podršku i olakšati njihov svakodnevni život. Kroz ovaj program, starije osobe će dobiti podršku u različitim područjima kao što su pomoć u kućanskim poslovima, pružanje psiho-socijalne podrške, organizacija aktivnosti i društvenih događaja za starije osobe.

Podrška starijim osobama će biti pružena od strane zaposlenih osoba koje su prošle obuku za rad s osobama starije dobi i imaju stručnost i iskustvo u pružanju podrške. Cilj programa je pomoći starijim osobama da ostanu neovisni i aktivni u svojim domovima te im pružiti podršku koja im je potrebna za održavanje kvalitetnog života.

Program podrške Zaželi Faza 4 2023 će pružiti brojne benefite starijim osobama i zajednici u kojoj žive. Kroz zapošljavanje starijih osoba u svojim zajednicama, program će doprinijeti socijalnom uključivanju, smanjenju siromaštva te poboljšanju kvalitete života starijih osoba. Također, pružanjem podrške starijim osobama, program će im omogućiti da ostanu neovisni i aktivni što je duže moguće.

Novosti i informacije o programu Zaželi Faza 4 2023

Program Zaželi Faza 4 2023 predstavlja novu fazu podrške za zapošljavanje i podršku starijim osobama u Hrvatskoj. Ovaj program ima za cilj pružanje kvalitetnih usluga podrške i skrbi za starije osobe, kao i kreiranje novih radnih mjesta u tom sektoru.

Program je osmišljen kako bi se poboljšao život starijih osoba u Hrvatskoj, pružajući im podršku u svakodnevnim aktivnostima, društvenom uključivanju i njezi. Također, program ima za cilj otvaranje novih radnih mjesta koja će biti namijenjena za ovu vrstu podrške.

Glavne značajke programa:
– Pružanje podrške starijim osobama u svakodnevnim aktivnostima
– Društvena uključenost starijih osoba kroz organizaciju raznih aktivnosti
– Pružanje njege i skrbi starijim osobama koje to trebaju
– Kreiranje novih radnih mjesta u sektoru podrške starijim osobama

Program Zaželi Faza 4 2023 je jedinstvena prilika za stvaranje pozitivnih promjena u životima starijih osoba u Hrvatskoj. Doprinoseći njihovom zdravlju, sreći i kvaliteti života, program ima cilj unaprijediti opću dobrobit starije populacije.

Za više informacija o programu Zaželi Faza 4 2023, posjetite službenu web stranicu ili se obratite nadležnim institucijama koje provode program.

You might be interested:  Arena Pula Koncerti 2023

Pregled najnovijih događaja i informacija

U ovom pregledu saznajte najnovije informacije o programu podrške zapošljavanju i podršku starijim osobama “Zaželi Faza 4 2023”.

Zapošljavanje mladih

Jedan od glavnih ciljeva programa “Zaželi Faza 4 2023” je poboljšanje zapošljavanja mladih u Republici Hrvatskoj. Trenutno je u tijeku provedba projekata usmjerenih na obuku i stjecanje novih vještina za nezaposlene mlade osobe. Kroz ovaj program, mladi će imati priliku steći iskustvo i kvalifikacije koje će im pomoći da se lakše integrišu na tržište rada.

Podrška starijim osobama

Program “Zaželi Faza 4 2023” također pruža podršku starijim osobama u zajednici. Kroz program, starije osobe dobivaju pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti kao što su čišćenje kuće, kupovina namirnica i priprema obroka. Ova podrška ima za cilj poboljšati kvalitetu života starijih osoba i omogućiti im da ostanu što duže neovisne i aktivne.

Za više informacija o programu “Zaželi Faza 4 2023” i njegovom napretku, molimo posjetite službenu web stranicu našeg Ministarstva.

Uvjeti za sudjelovanje u programu Zaželi Faza 4 2023

Uvjeti za sudjelovanje u programu Zaželi Faza 4 2023

Da bi se kvalificirali za sudjelovanje u programu Zaželi Faza 4 2023, potrebno je ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. Biti nezaposlena osoba starija od 50 godina: Program je namijenjen starijim osobama koje su izgubile posao ili su trenutno nezaposlene. Prijaviti se mogu osobe koje imaju najmanje 50 godina ili više.
 2. Biti pripadnik ranjive skupine: Prednost će se dati osobama koje pripadaju ranjivim skupinama, kao što su osobe s invaliditetom, samohrane majke, dugotrajno nezaposlene osobe, i slično. Potrebno je pružiti dokaze o pripadnosti određenoj skupini.
 3. Biti motivirana za rad u području skrbi o starijim osobama: Sudionici programa moraju biti zainteresirani za rad u području skrbi o starijim osobama. Potrebno je demonstrirati motivaciju i spremnost za pružanje podrške starijim osobama u svakodnevnim aktivnostima.
 4. Imati minimalno osnovno obrazovanje: Da bi se prijavili za program, potrebno je imati završeno minimalno osnovno obrazovanje. Ovo je važno kako bi sudionici mogli obavljati poslove skrbi o starijim osobama na pravilan i odgovoran način.
 5. Biti prijavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje: Kako bi se prijavili za program, potrebno je biti prijavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i imati status nezaposlene osobe. Potrebno je pružiti dokumentaciju koja potvrđuje trenutni status.
 6. Biti dostupan za radni angažman: Sudionici programa moraju biti dostupni za puno radno vrijeme kako bi mogli obavljati poslove skrbi o starijim osobama. Također, potrebno je biti spremnom na mobilnost i rad u različitim okruženjima, uključujući i ruralna područja.

Uvjeti za sudjelovanje u programu Zaželi Faza 4 2023 su važni kako bi osigurali da samo kvalificirane i zainteresirane osobe sudjeluju u programu i pružaju potrebnu podršku starijim osobama u zajednici. Molimo sve zainteresirane da pažljivo pročitaju uvjete i prijave se samo ako ispunjavaju sve navedene uvjete.

Pojedinosti o kriterijima i prijavnom procesu

Prije nego se prijavite za Program podrške za zapošljavanje i podršku starijim osobama u sklopu Zaželi Faze 4 2023, potrebno je da ispunjavate određene kriterije. Ovi kriteriji osiguravaju da se program fokusira na starije osobe koje stvarno trebaju podršku i na osobe koje su spremne i sposobne da pruže tu podršku.

Osobe koje žele da se prijave kao korisnici Programa podrške za zapošljavanje moraju ispunjavati sljedeće kriterije:

 • Biti stariji od 65 godina;
 • Biti hrvatski državljanin ili stranac s prebivalištem u Hrvatskoj;
 • Biti osoba koja živi samostalno ili s drugom osobom koja također ispunjava kriterije za sudjelovanje u programu;
 • Biti osoba koja je u stanju obaviti svoje osnovne dnevne aktivnosti;
 • Biti osoba kojoj je potrebna podrška u obavljanju kućanskih poslova i/ili društvenih aktivnosti.

Osobe koje žele da se prijave kao pružatelji podrške u sklopu programa moraju ispunjavati sljedeće kriterije:

 • Biti stariji od 18 godina;
 • Biti hrvatski državljanin ili stranac s prebivalištem u Hrvatskoj;
 • Biti osoba koja je spremna i sposobna pružiti podršku starijim osobama u njihovom domu;
 • Biti osoba koja je emocionalno stabilna i ima izuzetne komunikacijske vještine;
 • Biti osoba koja je sklona timskom radu i suradnji s drugim pružateljima podrške i koordinatorima programa.
You might be interested:  Cijena Čišćenja Po Satu 2023

Proces prijave sastoji se od sljedećih koraka:

 1. Ispunite prijavni obrazac koji vam je dostupan na službenoj internetskoj stranici programa;
 2. Prikupite svu potrebnu dokumentaciju koja je navedena u prijavnom obrascu;
 3. Predajte svoju prijavu i dokumentaciju na najbliže mjesto za prijem prijava;
 4. Nakon pregleda prijave, bit će obavljen razgovor s vama kako bi se utvrdila vaša motivacija i kompetencije za sudjelovanje u programu;
 5. Nakon što budete prihvaćeni u program, bit ćete obaviješteni o daljnjim koracima i rasporedu obuka i mentorstva.

Ako ispunjavate kriterije i zainteresirani ste za sudjelovanje u Programu podrške za zapošljavanje i podršku starijim osobama, molimo vas da redovito pratite službenu internetsku stranicu programa i pravovremeno podnesete svoju prijavu kako biste imali priliku biti dio programa.

Kako se prijaviti za program Zaželi Faza 4 2023

Kako se prijaviti za program Zaželi Faza 4 2023

Da biste se prijavili za program Zaželi Faza 4 2023, trebate slijediti određene korake. Ovaj program služi za zapošljavanje i podršku starijim osobama, stoga je važno biti svjestan postupka apliciranja.

Evo koraka koje trebate slijediti:

Korak Opis
1 Posjetite službenu web stranicu programa Zaželi Faza 4 2023.
2 Pronađite odjeljak za prijavu na web stranici. Tamo ćete pronaći sve potrebne informacije i upute za prijavu.
3 Proučite uvjete i zahtjeve programa kako biste se uvjerili da ispunjavate potrebne kriterije.
4 Slijedite upute za popunjavanje prijavnog obrasca. Osigurajte da pružene informacije budu točne i potpune.
5 Priložite sve potrebne dokumente uz prijavni obrazac. Provjerite koje dokumente traže i osigurajte da su sve kopije jasne i čitljive.
6 Pošaljite popunjeni obrazac i priložene dokumente prema uputama na web stranici.
7 Pratite status vaše prijave. Očekujte odgovor od organizatora programa o rezultatima prijavne procedure.

Važno je istaknuti da je ispunjavanje svih zahtjeva i pridržavanje postupka prijave ključno kako biste bili uzeti u obzir za program Zaželi Faza 4 2023. Ne zaboravite redovito provjeravati svoju e-poštu ili druge komunikacijske kanale kako biste bili informirani o svim ažuriranjima i daljnjim koracima u postupku prijave.

Ako imate dodatna pitanja ili nedoumica, preporučuje se da se obratite nadležnim institucijama ili organizatorima programa Zaželi Faza 4 2023 radi dodatnih informacija i podrške pri prijavi.

FAQ:

Koje su glavne smjernice programa Zaželi Faza 4 2023?

Program Zaželi Faza 4 2023 ima glavne smjernice usmjerene na zapošljavanje te pružanje podrške starijim osobama. Cilj programa je osigurati starijim osobama kvalitetnu njegu i podršku, kao i otvaranje novih radnih mjesta u lokalnoj zajednici.

Koja je svrha programa podrške za zapošljavanje i podršku starijim osobama?

Svrha programa podrške za zapošljavanje i podršku starijim osobama je smanjiti rizik siromaštva među starijim osobama kroz osiguranje kvalitetne njege i podrške. Također, cilj programa je stvaranje novih radnih mjesta u lokalnoj zajednici, posebno za žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada.

Koje osobe mogu sudjelovati u programu Zaželi Faza 4 2023?

U programu Zaželi Faza 4 2023 mogu sudjelovati osobe starije od 54 godine koje su evidentirane kao nezaposlene kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Također, osobe koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, kao što su dugotrajno nezaposlene žene, imaju prednost pri odabiru za sudjelovanje u programu.

Koje su glavne aktivnosti programa Zaželi Faza 4 2023?

Glavne aktivnosti programa Zaželi Faza 4 2023 uključuju pružanje podrške starijim osobama u njihovim domovima ili u zajednici, kao i brigu o njihovoj higijeni, prehrani i socijalnoj integraciji. Također, program obuhvaća i aktivnosti usmjerene na zapošljavanje, poput osposobljavanja volontera i mentora.

Categories: 2023hr