Isplata Drugog Dijela Poticaja 2023

Isplata Drugog Dijela Poticaja 2023

Isplata drugog dijela poticaja za 2023. godinu izazvala je veliku pažnju među poljoprivrednicima i preduzetnicima širom zemlje. Ovaj drugi dio poticaja ima za cilj podržati i pomoći domaćim poljoprivrednicima u njihovim aktivnostima i unaprijediti poljoprivrednu proizvodnju u zemlji.

Jedna od glavnih novosti ovogodišnje isplate je povećanje iznosa poticaja u odnosu na prethodnu godinu. Ova odluka donesena je kako bi se stimulisala poljoprivredna proizvodnja i potaknula ekonomski rast u sektoru. To će omogućiti poljoprivrednicima da ulože više sredstava u modernizaciju opreme, proširenje proizvodnih kapaciteta i unapređenje tehnoloških procesa.

“Isplata drugog dodatka u sklopu poticaja za 2023. godinu predstavlja važan korak prema poboljšanju konkurentnosti domaće poljoprivrede. Ova podrška će omogućiti našim poljoprivrednicima da se bolje nositi s izazovima na tržištu i osigurati stabilnost i sigurnost u poljoprivrednoj proizvodnji.” – izjavio je ministar poljoprivrede.

Isplata poticaja obuhvaća različite sektore poljoprivrede, uključujući ratarstvo, stočarstvo, voćarstvo, povrtlarstvo, pčelarstvo i ribarstvo. Poljoprivrednici će morati zadovoljiti određene uvjete kako bi ostvarili pravo na isplatu poticaja, kao što su dokaz o regularnom poslovanju, ispunjavanje propisanih normi i standarda kvalitete, kao i dostavljanje potrebne dokumentacije.

Isplata drugog dijela poticaja za 2023. godinu predstavlja važan korak u podršci poljoprivrednicima i unapređenju poljoprivredne proizvodnje. Ova inicijativa ima za cilj osigurati održivost i konkurentnost domaće poljoprivrede i pružiti poljoprivrednicima potrebnu podršku za dalji razvoj i rast.

Contents

Isplata Drugog Dijela Poticaja 2023

Isplata Drugog Dijela Poticaja 2023 je planirana za ovu godinu. Ovaj program poticanja ima za cilj poduprijeti gospodarstvo i pomoći razvoju poduzeća i poljoprivrednih gospodarstava. Isplata se odnosi na drugi dio poticaja koji se dodjeljuje sudionicima programa na temelju postignutih rezultata.

Kriteriji za isplatu

Da biste imali pravo na isplatu drugog dijela poticaja, morate zadovoljiti određene kriterije. Ti kriteriji uključuju:

 • Dokaz o postizanju zadanih ciljeva
 • Predaja potrebnih dokumenata
 • Provjeru podataka od strane nadležnih tijela

Postupak isplate

Isplata Drugog Dijela Poticaja 2023 provodi se putem bankovnog transfera na račun koji je naznačen u Vašem zahtjevu. Nakon provjere pravovaljanosti Vašeg zahtjeva, isplata će biti izvršena temeljem financijskih sredstava koja su osigurana za ovaj program poticanja.

Potrebna dokumentacija

Da biste bili eligible za isplatu, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Kopija potvrde o ostvarenim rezultatima
 2. Kopija identifikacijske isprave
 3. Potvrda banke o važećem računu
 4. Ostala dodatna dokumentacija prema zahtjevu

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za isplatu Drugog Dijela Poticaja 2023 je 31. prosinca 2023. Nakon tog datuma, zahtjevi neće biti prihvaćeni i neće biti moguće ostvariti isplatu.

Zaključak

Isplata Drugog Dijela Poticaja 2023 je važan program za poticanje gospodarstva i poticanje rasta poduzeća i poljoprivrednih gospodarstava. Da biste ostvarili pravo na isplatu, morate zadovoljiti kriterije i dostaviti potrebnu dokumentaciju. Zahtjevi se moraju podnijeti do kraja godine kako bi se osiguralo da isplate budu izvršene. Svaka financijska pomoć može biti od velike koristi za poslovanje i razvoj vaše tvrtke.

Poticaji u poljoprivredi

Poljoprivredni sektor igra ključnu ulogu u gospodarstvu Hrvatske, stoga je važno podržavati i poticati razvoj poljoprivrede. Jedan od načina na koji se to čini su poticaji u poljoprivredi. Poticaji su financijske potpore koje država pruža poljoprivrednicima kako bi im pomogla u unapređenju proizvodnje, povećanju konkurentnosti i očuvanju ruralnih područja. U nastavku su navedeni neki od najvažnijih poticaja u poljoprivredi u Hrvatskoj.

You might be interested:  Otkup Željeza Cijena Po Kg 2023

1. Potpora za mlade poljoprivrednike

Država pruža potporu mladim poljoprivrednicima kako bi im pomogla u pokretanju vlastitog poljoprivrednog posla. Ova potpora uključuje financijsku pomoć za kupnju zemljišta, stoke, mehanizacije i ostale opreme potrebne za poljoprivrednu proizvodnju.

2. Potpora za ruralni razvoj

Država pruža potporu ruralnom razvoju s ciljem očuvanja i unapređenja ruralnih područja. Ova potpora obuhvaća financijsku podršku za razvoj ruralnog turizma, obnovu ruralnih objekata, pripremu projektnih prijedloga i edukaciju lokalnog stanovništva o mogućnostima ruralnog razvoja.

3. Potpora za organsku proizvodnju

Država pruža potporu poljoprivrednicima koji se bave organskom proizvodnjom. Ova potpora uključuje financijsku pomoć za kupnju organskih sjemenskih i sadnog materijala, organskih gnojiva i sredstava za zaštitu bilja, kao i za certifikaciju organske proizvodnje.

4. Potpora za pčelarstvo

Država pruža potporu pčelarima kako bi ih potakla na razvoj pčelarstva. Ova potpora uključuje financijsku podršku za kupnju pčelinjih zajednica, opreme za pčelarstvo i pomoćnog pribora, kao i za edukaciju pčelara.

5. Potpora za stočarstvo

Država pruža potporu stočarima kako bi unaprijedila stočarsku proizvodnju. Ova potpora uključuje financijsku pomoć za kupnju stoke, opreme za stočarstvo i objekata za smještaj stoke, kao i za edukaciju stočara.

6. Potpora za navodnjavanje

6. Potpora za navodnjavanje

Država pruža financijsku podršku poljoprivrednicima za izgradnju i unapređenje sustava navodnjavanja. Ova potpora obuhvaća sufinanciranje troškova nabave, ugradnje i adaptacije sustava za navodnjavanje, kao i za izradu projektnih dokumentacija.

7. Potpora za mljekarstvo

Država pruža potporu mljekarima kako bi unaprijedila mljekarsku proizvodnju. Ova potpora uključuje financijsku pomoć za ulaganje u opremu i objekte za preradu mlijeka, poboljšanje genetske priplodne osnove, edukaciju i savjetovanje mljekara.

8. Potpora za biljnu proizvodnju

Država pruža potporu poljoprivrednicima koji se bave biljnom proizvodnjom. Ova potpora uključuje financijsku pomoć za kupnju sjemenskog i sadnog materijala, gnojiva, sredstava za zaštitu bilja i mehanizacije za obradu i zaštitu tla.

9. Potpora za obnovu poljoprivrednog zemljišta

9. Potpora za obnovu poljoprivrednog zemljišta

Država pruža potporu poljoprivrednicima za obnovu poljoprivrednog zemljišta. Ova potpora uključuje financijsku podršku za iskapanje i uređenje odvodnih kanala, izgradnju nasipa, krpanje erozijskih jama i druge aktivnosti koje doprinose poboljšanju kvalitete zemljišta.

10. Potpora za agroturizam

Država pruža potporu poljoprivrednicima koji se bave agroturizmom. Ova potpora obuhvaća financijsku pomoć za ulaganje u obnovu i opremanje ruralnih objekata, izradu turističkih sadržaja, promociju agroturizma i edukaciju poljoprivrednika o turističkom poslovanju.

Ovi su poticaji samo neki od mnogih koji se nude poljoprivrednicima u Hrvatskoj. Važno je da poljoprivrednici budu informirani o svim mogućnostima koje im pružaju poticaji kako bi mogli iskoristiti sve prednosti i unaprijediti svoje poslovanje.

Rok za podnošenje zahtjeva

Rok za podnošenje zahtjeva za isplatu drugog dijela poticaja u 2023. godini određen je i mora se strogo poštivati kako bi poljoprivrednici mogli ostvariti svoje pravo na poticaje.

Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske je odredilo rok za podnošenje zahtjeva za isplatu drugog dijela poticaja koji je ustanovljen Zakonom o poticanju poljoprivrede i ruralnog razvoja. Rok za podnošenje zahtjeva je naznačen u natječaju i mora se pažljivo promatrati da se izbjegne propuštanje roka.

Obično je rok za podnošenje zahtjeva određen kao fiksni broj dana ili tjedana od datuma objavljivanja natječaja. U nekim slučajevima može biti postavljen i kao datum, tj. da je zadnji dan za podnošenje zahtjeva određeni datum, kao što je na primjer 30. lipnja 2023. godine.

Poljoprivrednici se stoga moraju pravovremeno informirati o datumu ili razdoblju u kojem mogu podnijeti zahtjev za isplatu drugog dijela poticaja. To mogu učiniti prateći službene kanale i web stranice Ministarstva poljoprivrede, odnosno nadležnih tijela koja provode natječaj.

Dokumentacija potrebna za isplatu

Zahtjev za isplatu drugog dijela poticaja za 2023. godinu zahtijeva dostavljanje određene dokumentacije. Ova dokumentacija potrebna je kako bi se osigurala ispravnost i transparentnost procesa isplate poticaja.

Popis potrebne dokumentacije:

 • Izvornik potpisane prijave: Potrebno je dostaviti izvornik potpisane prijave koju ste prethodno podnijeli zahtjevu za poticaj. Ovaj dokument potvrđuje vašu namjeru i pristanak za sudjelovanje u programu.
 • Identifikacijski dokument: Dostavite kopiju važećeg identifikacijskog dokumenta (npr. osobne iskaznice, putovnice, vozačke dozvole). Ovo će pomoći u potvrđivanju vašeg identiteta.
 • Fiskalni identifikacijski broj (OIB): Dostavite kopiju važećeg OIB-a. OIB je jedinstveni identifikator koji se koristi za identificiranje poreznih obveznika u Hrvatskoj.
 • Dokaz o vlasništvu ili najmu zemljišta: Ako se poticaj odnosi na poljoprivrednu proizvodnju, potrebno je dostaviti dokaz o vlasništvu ili najmu zemljišta koje koristite za tu proizvodnju. To može uključivati ugovor o najmu, vlasnički list ili drugi relevantan dokument.
 • Financijska dokumentacija: Dostavite relevantnu financijsku dokumentaciju koja potvrđuje vaše troškove i prihode povezane s programom poticaja. Ova dokumentacija može uključivati bankovne izvatke, račune, porezne izjave i ostale relevantne dokumente.
You might be interested:  Kandidatkinje Ljubav Je Na Selu 2023

Važno je osigurati da sva dostavljena dokumentacija bude jasna, čitljiva i važeća. Nepotpuna ili nevažeća dokumentacija može dovesti do odgode ili odbijanja isplate poticaja.

Preporučuje se dostavljanje te dokumentacije putem elektroničke pošte ili osobno na nadležnoj instituciji koja provodi program poticaja. Provjerite relevantne smjernice i informacije kako biste bili sigurni da ispunjavate sve zahtjeve za isplatu.

Kriteriji za odobravanje poticaja

 • Gospodarska aktivnost: Potrebno je da podnositelj zahtjeva bude registriran kao pravna ili fizička osoba koja obavlja određenu gospodarsku aktivnost i ima važeću poslovnu dozvolu.
 • Potpisivanje Ugovora o korištenju poticaja: Podnositelj zahtjeva treba pristati i potpisati Ugovor o korištenju poticaja i prihvatiti sve uvjete i obveze koje on nosi.
 • Predaja kompletnog zahtjeva: Potrebno je da podnositelj zahtjeva pravovremeno i potpuno podnese zahtjev za poticaj, uključujući sve potrebne dokumente i informacije.
 • Zadovoljavanje kriterija: Podnositelj zahtjeva mora zadovoljavati sve specifične kriterije propisane za određeni poticajni program, kao što su sektor, veličina poduzeća, lokacija, investicijski plan itd.
 • Koristiti sredstva u svrhu poticaja: Sredstva koja se daju kao poticaj moraju se koristiti samo u skladu s odobrenim planom i svrhom za koju su dodijeljena. Bilo kakvo nepoštivanje ovog uvjeta može rezultirati ukidanjem poticaja.

Napomena: Ovi su kriteriji općeniti i mogu se mijenjati s obzirom na specifičnosti programa poticaja i ažuriranja zakona i propisa.

Visina drugog dijela poticaja

Visina drugog dijela poticaja za 2023. godinu ovisit će o više faktora, uključujući vrstu poticaja i prihvatljive troškove. Precizne informacije o visini poticaja bit će objavljene nakon donošenja službenih smjernica od strane nadležnih tijela.

Drugi dio poticaja može se odnositi na različite vrste potpora, kao što su:

 • Poticaji za poljoprivredu: Ovisno o vrsti poljoprivredne djelatnosti i planiranim aktivnostima, visina drugog dijela poticaja može varirati. To može uključivati potporu za stočarstvo, ratarstvo, voćarstvo, povrćarstvo i ostale poljoprivredne aktivnosti.
 • Poticaji za razvoj poduzetništva: Poduzetnici mogu biti kvalificirani za različite vrste potpora, uključujući financijsku potporu za pokretanje ili razvoj poslovanja, sufinanciranje investicija, potporu za zapošljavanje i druge oblike poticanja poduzetništva.
 • Poticaji za turizam i ugostiteljstvo: Turističke tvrtke i ugostiteljski objekti mogu se kvalificirati za potpore koje se odnose na unapređenje turističke infrastrukture, razvoj novih turističkih proizvoda i promociju destinacija.

Visina drugog dijela poticaja može biti izražena u postotku prihvatljivih troškova ili kao fiksni iznos. Troškovi koji su prihvatljivi za poticaje također mogu varirati ovisno o programu poticanja i vrsti djelatnosti.

Važno je pratiti službene smjernice i najave nadležnih tijela za najnovije informacije o visini drugog dijela poticaja za 2023. godinu.

Procedura isplate

1. Prijava

Da bi poduzetnici dobili drugi dio poticaja za 2023. godinu, moraju podnijeti prijavu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR). Prijavu je moguće podnijeti putem elektroničke platforme koju je osigurala APPRRR.

2. Procesiranje prijave

Nakon što je prijava podnesena, APPRRR će provjeriti dokumentaciju i informacije. Sve podnesene prijave bit će pregledane, a podatci će biti provjereni kako bi se osiguralo da su u skladu s propisima i uvjetima za isplatu poticaja.

3. Donošenje odluke

Nakon provjere podataka, APPRRR će donijeti odluku o isplati poticaja podnositeljima prijava. Odluke će biti donesene sukladno kriterijima utvrđenim u programu poticaja za 2023. godinu.

4. Obavijest o odobrenju

Poduzetnici koji su uspješno prošli postupak provjere i ispunjavaju uvjete za isplatu poticaja bit će obaviješteni o odobrenju. Obavijest će biti poslana putem elektroničke pošte ili poštom. U obavijesti će se navesti iznos koji je odobren za isplatu.

5. Isplata

Nakon što je odobrenje primljeno, APPRRR će poduzetnicima isplatiti drugi dio poticaja za 2023. godinu. Isplata će se vršiti na račun poduzetnika koji je naveden u prijavi. Vrijeme isplate može varirati ovisno o broju prijava koje se trebaju obraditi.

Kako provjeriti status zahtjeva

Provjeriti status zahtjeva za isplatu drugog dijela poticaja može biti jednostavno. Evo nekoliko koraka koje možete slijediti:

 1. Prijavite se na službenu internetsku stranicu Ministarstva poljoprivrede.
 2. Navigirajte do odjeljka “Potpore i poticaji” ili sličnog naslova.
 3. Pronađite opciju ili link koji se odnosi na isplatu drugog dijela poticaja za 2023. godinu.
 4. Kliknite na tu opciju ili link kako biste otvorili stranicu za provjeru statusa zahtjeva.
 5. Na stranici za provjeru statusa zahtjeva unesite tražene podatke, kao što su: OIB, korisničko ime i lozinka.
 6. Kliknite na gumb za provjeru statusa zahtjeva.
You might be interested:  Sergej Ćetković Koncerti 2023

Nakon što kliknete na gumb za provjeru statusa zahtjeva, prikazat će vam se informacije o statusu vašeg zahtjeva za isplatu drugog dijela poticaja. To može biti jedna od sljedećih opcija:

 • Aktivan – vaš zahtjev je u procesu obrade.
 • Odobren – vaš zahtjev je odobren i sredstva će biti isplaćena na vaš račun u narednom razdoblju.
 • Odbijen – nažalost, vaš zahtjev nije odobren. Razlog odbijanja bit će naveden na stranici.
 • Neprimjeren – vaš zahtjev ne ispunjava uvjete za potporu.

Prilikom provjere statusa zahtjeva, preporuča se da redovito provjeravate službenu internetsku stranicu Ministarstva poljoprivrede kako biste bili ažurirani s najnovijim informacijama.

Važnost pravilnog ispunjavanja zahtjeva

Pravilno ispunjavanje zahtjeva za isplatu drugog dijela poticaja u 2023. godini izuzetno je važno. Nepravilno ili nepotpuno ispunjen zahtjev može rezultirati odbijanjem potpore ili kašnjenjem u procesu isplate.

Prije nego što počnete ispunjavati zahtjev, pažljivo pročitajte sve uvjete i smjernice koje su navedene. To vam može pomoći da izbjegnete greške ili nedostatke koji bi mogli utjecati na vaš zahtjev.

Ključne smjernice za ispunjavanje zahtjeva

 • Pravovremeno podnošenje: Provjerite rokove za podnošenje zahtjeva i pobrinite se da ga podnesete na vrijeme. Kašnjenje u podnošenju zahtjeva može dovesti do gubitka prava na potporu.
 • Točna i istinita informacija: Osigurajte da su sve informacije koje pružate točne i istinite. Bilo kakva lažna ili neprecizna informacija može dovesti do odbijanja zahtjeva.
 • Potpuna dokumentacija: Osigurajte da priložite sve potrebne dokumente uz zahtjev. Izostavljanje bilo kojeg dokumenta može rezultirati nepotpunim zahtjevom i negativno utjecati na proces isplate.
 • Pažljivo ispunjavanje obrazaca: Pažljivo pročitajte sve upute prije nego što počnete ispunjavati obrasce. Pripazite na detalje i osigurajte da svi potrebni podaci budu uneseni ispravno.

Značaj pravilnog ispunjavanja zahtjeva

Pravilno ispunjen zahtjev osigurava da ispunjavate sve uvjete i smjernice za dobivanje potpore. To vam pomaže u osiguranju isplate drugog dijela poticaja u 2023. godini. Ako ste propustili neku važnu informaciju ili niste pravilno ispunili zahtjev, postoji mogućnost da ćete morati ponovno podnijeti zahtjev ili da će vam potpora biti odbijena.

Benefiti pravilnog ispunjavanja zahtjeva Nedostaci nepotpunog ispunjavanja zahtjeva
 • Poticajna sredstva mogu biti isplaćena na vrijeme
 • Osiguranje financijske podrške za vašu poljoprivrednu djelatnost
 • Izbjegavanje nepotrebnih kašnjenja i komplikacija
 • Mogućnost odbijanja zahtjeva za potporu
 • Ponovno podnošenje zahtjeva i gubitak vremena i resursa
 • Gubitak prava na potporu zbog nepotpune dokumentacije ili grešaka

Zaključno, pravilno ispunjavanje zahtjeva za isplatu drugog dijela poticaja u 2023. godini ključno je za osiguranje financijske podrške vašoj poljoprivrednoj djelatnosti. Pridržavanje smjernica i pažljivo ispunjavanje zahtjeva omogućuje vam da izbjegnete nepotrebne komplikacije i dobijete potrebna sredstva na vrijeme.

FAQ:

Koja je svrha poticaja za isplatu drugog dijela?

Svrha poticaja za isplatu drugog dijela je podrška poduzetnicima i malim tvrtkama u oporavku gospodarstva i poticanje rasta nakon pandemije COVID-19.

Kako mogu zatražiti isplatu drugog dijela poticaja?

Zahtjev za isplatu drugog dijela poticaja možete podnijeti putem službene web stranice ministarstva ili na neki drugi propisani način koji će biti objavljen.

Koje uvjete trebam zadovoljiti da bih bio kvalificiran za isplatu drugog dijela poticaja?

Da biste bili kvalificirani za isplatu drugog dijela poticaja, morate biti poduzetnik ili mala tvrtka koja je pretrpjela financijske gubitke uslijed pandemije COVID-19 i koja zadovoljava određene kriterije koji će biti utvrđeni.

Koliko novca mogu očekivati kao drugi dio poticaja?

Iznos novčane potpore za drugi dio poticaja će biti određen ovisno o gubitcima koje ste pretrpjeli i drugim utvrđenim faktorima.

Kada mogu očekivati isplatu drugog dijela poticaja?

Rokovi za isplatu drugog dijela poticaja bit će objavljeni kasnije i ovisit će o procesu obrade zahtjeva i dostupnim resursima.

Jesu li poticaji za isplatu drugog dijela bespovratna sredstva ili će se morati vratiti?

Poticaji za isplatu drugog dijela mogu biti bespovratna sredstva ili mogu biti povratni, ovisno o uvjetima i kriterijima koje će ministarstvo postaviti.

Mogu li strani državljani zatražiti isplatu drugog dijela poticaja?

Pravila i uvjeti za isplatu drugog dijela poticaja bit će utvrđeni naknadno, ali se očekuje da će i strani državljani moći zatražiti potporu ako ispunjavaju određene uvjete.

Categories: 2023hr